Driftsinformation og fejlrapportering

Digitaliseringsstyrelsen bruger digitalisér.dk til at kommunikere om systemforvaltning og driftsstatus på Digital Post.

Digitaliser.dk

Digitaliseringsstyrelsen bruger digitaliser.dk og gruppen "Digital Post Drift" som den primære kommunikationskanal. Det betyder, at du kan få alle relevante opdateringer i forbindelse med driftsforstyrrelser direkte i din indbakke. 

Følgende information lægges på gruppen:

  • Meddelelser om kritiske fejl og driftsforstyrrelser
  • Release-notes
  • Overordnede leveranceplaner
  • Oversigt over servicevinduer

Indberetning af fejl i Digital Post og Administrationsportalen

Det er vigtigt at alle fejl, som myndighederne oplever ved brug af Digital Post, indberettes til leverandøren e-Boks. Indberetning af fejl er gratis. Man skal dog være opmærksom på, at almindelig teknisk bistand koster penge.

Ved indberetning på ovenstående link, modtages efterfølgende en kvittering på modtagelsen hos e-Boks. Denne kvittering har et (eTrack) nummer som efterfølgende bruges til reference. Der kan svares direkte tilbage på denne kvittering, såfremt man har brug for at uddybe, svare på spørgsmål eller andet til e-Boks.

Ved alvorlige fejl, utilfredsstillende svar fra e-Boks eller hvis svaret ikke modtages inden for rimelig tid, skal Digitaliseringsstyrelsen orienteres. Det skal ske ved at den kvittering, som myndighederne har modtaget efter indberetningen af fejlen, mailes til Digitaliseringsstyrelsen.

Indberetning sker på e-boks afsendersupport

Gode råd til fejlindberetninger

  • Skærmbilleder: Step-by-step beskrivelser gerne ledsaget af skærmbilleder (En fejl kan afhænge af, i hvilken rækkefølge man har handlet)
  • Vær specifik (undgå termer som ”Så kommer der en fejl”, beskriv konkret hvad der opleves som en fejl, og hvad en eventuel fejlmeddelelse siger)
  • Detaljer (gerne styresystem, browser med mere)
  • Medsend ikke personoplysninger, da der ikke nødvendigvis benyttes en sikker forbindelse, men hav dem parat hvis e-Boks skal bruge dem.