Anvendelse

Digitaliseringsstyrelsen har udviklet den danske eID-gateway, som kommunikerer med de tilsvarende europæiske gateways og eID-løsninger.

For de danske onlinetjenester, der er omfattet af forordningen, betyder det, at de skal integrere til den danske eID-gateway for, at udenlandske brugere kan logge på med eget nationalt eID.

Rent praktisk skal tjenesten – ud over at placere en "Log på"-knap på sin forside – udveksle metadata med eID-gateway’en:

  • SAML-metadatafil fra eID gateway importeres i eget system. Denne fil udleveres af Digitaliseringsstyrelsen.
  • Tjenestens metadatafil sendes til Digitaliseringsstyrelsens leverandør for at blive importeret i gateway.

Herefter kan systemerne kommunikere med hinanden.

Digitaliseringsstyrelsen stiller snitfladebeskrivelse og vejledning til rådighed for myndighederne i form af en opkoblingspakke på Digitalisér.dk.

Den tekniske integration mellem eID-gateway’en og danske onlinetjenester vil være baseret på den standard, der i dag benyttes ved integration til NemLog-in (OIO-SAML). Da eID-gateway’en ikke kan levere de samme oplysninger (attributter) som NemLog-in, vil adgangsbilletten fra eID-gatewayen ikke have alle de oplysninger, tjenesterne sædvanligvis får, eksempelvis personnummer.

Efter autentifikation udsteder eID-gatewayen en SAML-billet til tjenesten med attributter om brugeren.

De leverede attributter vil i udgangspunktet som minimum være følgende:

Borger (natural person)

  • Udenlandsk ID (unique identifier)
  • Fornavne
  • Efternavne
  • Fødselsdato.

Medarbejder (natural person representing a legal person)

  • Udenlandsk ID (unique identifier)
  • Virksomhedsnavn
  • Udenlandsk ID på fuldmagtshaver
  • Efternavn på fuldmagtshaver.

 

""