Brugerflow for udenlandske brugere

Danske onlinetjenester, der er omfattet af eIDAS-forordningen, skal integrere til den danske eID-gateway for, at udenlandske borgere kan logge på danske selvbetjeningsløsninger med deres eget nationale eID.

Brugeren kan tilgå en selvbetjeningsløsning enten via myndighedens egen hjemmeside for eksempel Optagelse.dk eller via de fællesoffentlige sider virk.dk (målrettet udenlandske virksomheder) og lifeindenmark.dk (målrettet udlændinge, der er på vej til/bor i/har forladt Danmark).

Når borgeren autentificerer sig med sit nationale eID i gatewayen, får borgeren herefter adgang til den danske selvbetjeningsløsning. Information om den udenlandske borger består som minimum af et unikt id-nummer (bestemt af det udstedende medlemsland), nuværende navne og fødselsdato, men kan også indeholde navne ved fødsel, fødested og nuværende postadresse.

For virksomheder indeholder adgangsbilletten (SAML-token) et unikt id-nummer og et virksomhedsnavn. Lifeindenmark.dk kan favne relevante løsninger for myndigheder, der i dag ligger på borger.dk, og hvor løsningerne i dag ikke ville kunne køre uden at adgangsbilletten beriges med et personnummer. Hvis løsningen kræver et personnummer, vil brugeren derimod komme til den fællesoffentlige hjælpeside (virtuelt venteværelse).

Billedet viser en liste over lande, som brugeren kan vælge fra for at logge på en dansk løsning med sit udenlandske eID.

Brugeren vælger sit land og dermed sit eID for at logge på en dansk løsning.

Hjælpeside på lifeindenmark.dk (virtuelt venteværelse)

I langt de fleste danske løsninger er borgere identificeret med et personnummer. Personnummeret er det, der i danske løsninger benyttes som registreringsnøgle (journalnummer) og dermed identificerer borgeren i løsningen.

Gennem eIDAS-infrastrukturen kan en udenlandsk bruger autentificeres sikkert, og danske tjenester modtager en entydig identitet. Men borgeren er fortsat en ukendt identitet i den danske løsning.

På lifeindenmark.dk udvikler Digitaliseringsstyrelsen en fællesoffentlig hjælpeside i tilknytning til log ind-siden. Her kan den udenlandske borger få information om de næste skridt for at få adgang til selvbetjeningsløsningen. Herefter kan borgeren få sin identitet fastslået i en dansk kontekst af myndigheden og kobles til for eksempel et personnummer eller blive tildelt for eksempel et personnummer, hvis det kan sikres, at borgeren ikke allerede er registreret.

Informationen på hjælpesiden vil i videst mulig omfang være baseret på den information, som tjenesteudbyderen har gjort tilgængelig på borger.dk og/eller lifeindenmark.dk.

Single-Sign-On

Single-Sign-On (SSO) er ikke tilladt i henhold til eIDAS-forordningen ifølge eIDAS SAML Message Formation (version 1.1) afsnit 2.4.1. Derfor kan udenlandske brugere ikke tilgå den eksisterende danske infrastruktur via NemLog-in, da NemLog-in er baseret på SSO.

 

""