Om løsningen

eID-gateway er udviklet for at give borgere adgang til selvbetjeningsløsninger på tværs af landene i EU. Det er den IT-infrastruktur, som sikrer sammenhængskraft og fri bevægelighed digitalt i EU. Løsningen gør det muligt for EU-borgere at logge på selvbetjeningsløsninger i andre lande med deres nationale elektroniske ID (eID).

For at bistå de danske myndigheder i at kunne håndtere udenlandske eID i deres selvbetjeningsløsninger, har Digitaliseringsstyrelsen udviklet den nationale eID-gateway, som myndighederne kan integrere deres selvbetjeningsløsninger til. eID-gateway kommunikerer med de andre europæiske gateways og håndterer udveksling af personoplysninger om borgere med et udenlandsk eID. eID-gateway gik live i 2018, og det er Digitaliseringsstyrelsen, der står for driften. Digitaliseringsstyrelsen samarbejder tæt med de øvrige EU-lande om videreudvikling og gensidig godkendelse af eID’er landene imellem.

I løbet af 2021 vil danske borgere kunne logge på selvbetjeningsløsninger i andre EU-lande med deres NemID, hvilket understøttes af eID-gateway. 

 

Co-financed by the European Union