eID Identity Matching

En forudsætning for, at vi kan lukke udenlandske identiteter ind i vores IT-infrastruktur er, at vi kan sammenkoble et eID med et dansk CPR-nummer.

Formålet med projektet er at udvikle funktionalitet, så europæiske borgere kan logge på gatewayen med deres elektroniske identifikationsmidler (eID) og automatisk blive koblet med deres danske CPR-nummer. Koblingen vil ofte være nødvendig for at kunne anvende danske myndigheders selvbetjeningsløsninger til for eksempel skattebetaling og pension, da disse kræver at få oplyst et CPR-nummer ved login. Udviklingen forventes at kunne understøtte, at det bliver lettere at agere digitalt som EU-borger og medvirker til at opfylde ambitionen om et digitalt indre marked. Derudover forventes der også at være væsentlige administrative effektiviseringsgevinster at hente for danske myndigheder samt et dansk politisk ønske om, at det skal være let at være udenlandsk arbejdstager i Danmark.
Identity Matching-projektet er startet i 2020, og funktionaliteten med sammenkobling af eID og CPR-nummer forventes at gå live i juni 2021.

 

"Co-financed by the European Union"