Single Digital Gateway

EU-forordningen om etablering af Single Digital Gateway (SDG) stiller krav om, at virksomheder og borgere fra andre EU-lande skal have adgang til information og selvbetjeningsløsninger inden for en række udvalgte områder.

Single Digital Gateway

EU-forordningen om etablering af Single Digital Gateway (SDG) stiller krav om, at virksomheder og borgere fra andre EU-lande skal have adgang til information og selvbetjeningsløsninger inden for en række udvalgte områder.

SDG-forordningen blev vedtaget af EU-kommissionen i 2018 og betyder, at EU's medlemslande pr. 2023 skal gøre information og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for virksomheder og borgere på tværs af medlemslandene. SDG-forordningen bygger i vid udstrækning på eIDAS-forordningen, som trådte i kraft i 2018, men hvor eIDAS-forordningen stiller krav til, at medlemslandene skal kunne anerkende hinandens eID’er i deres respektive selvbetjeningsløsninger (i Danmark vil dette ske via eID-gateway), dikterer SDG-forordningen, at borgerne skal kunne gennemføre et selvbetjeningsforløb med deres nationale eID inden for udvalgte områder, der vil være relevante for borgere på tværs af landegrænser.

Vil du vide mere om SDG-forordningen og dens indflydelse på EU's indre marked, kan du læse mere på EU-kommissionens juridiske database.

Læs Single Digital Gateway forordningen på EUR-Lex - European Union Law

 

Co-financed by the European Union