eID-gateway: Vores behandling persondata og dine rettigheder

Formålet med denne side er at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter eID-gateway. Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med eID-gateway.

Formål med behandlingen

Vi behandler dine oplysninger med det formål at kunne drive den nationale eID-gateway. Formålet med eID-gateway er at anerkende elektroniske identifikationsmidler for fysiske og juridiske personer, der er omfattet af en anmeldt elektronisk identifikationsordning i en anden medlemsstat.

Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Hvilke oplysninger behandler vi

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Udenlandsk ID
  • Fødested
  • Nuværende adresse
  • Køn
  • CPR-nummer

Hvem videregiver eller overlader vi oplysninger til?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer
  • Digitaliseringsstyrelsen videregiver dine personoplysninger til den tjenesteudbyder, som du ønsker at anvende

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger stammer fra den medlemsstats ID-udbyder, som det nationale ID, du anvender, kommer fra eller CPR-registeret NemID, hvis du har foretaget en sammenkobling til dit eID.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 måneder. Indenfor 6 måneder vil dine personoplysninger automatisk blive slettet i forbindelse med, at loggen med personoplysninger bliver ryddet.

Dine rettigheder

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder for vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig selv.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet - ret til at overføre oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 3405 1178
Telefon: 3392 5200
E-mail:

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Hvis du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail, beder vi dig undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

E-mail:

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Find datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets egen hjemmeside.