Vejledninger, politikker og tilslutningsaftale

På digitaliser.dk findes forskellige vejledninger, man som tjenesteudbyder kan få brug for, når man vil benytte eID gateway, bl.a. vejledning i tilslutning til integrationstestmiljø.

Tilslutningsvejledning

Vejledning til hvordan tjenesteudbyderne kan tilslutte deres tjenester til integrationsmiljøet.

Se tilslutningsvejledning på digitaliser.dk

Gældende politikker

Politikker for integration til den nationale eID-gateway er tilgængelige på digitaliser.dk

Se politikker på digitaliser.dk

Tilslutningsaftale

For at integrere til eID gatewayens produktionsmiljø skal tjenesteudbydere underskrive en tilslutningsaftale. Denne er tilgængelig på digitaliser.dk 

Se tilslutningsaftale på digitaliser.dk

 

""