Om Fællesoffentligt Testdatasæt

En forudsætning for test på tværs af systemer er, at testdata kan anvendes på tværs.

Fællesoffentligt Testdatasæt består af fiktive testpersoner, testmedarbejdere og testvirksomheder. Testpersonerne og testmedarbejderne har valide personnumre, som ikke findes i CPR-registret.

Testvirksomhederne har valide CVR-numre, som ikke findes i CVR-registret. Der foretages ikke nogen opslag løbende, men det forventes at CVR-numrene ikke er tildelt rigtige virksomheder, hverken i test eller i produktion.

Hvad består Fællesoffentligt Testdatasæt af?

Fællesoffentligt Testdatasæt består af 75 testpersoner, 31 testmedarbejdere samt 10 testvirksomheder. Testpersonerne, testmedarbejderne og testvirksomhederne er oprettet i testmiljøerne for følgende it-løsninger:

  • NemLog-in2
  • Digital Post2
  • NemID

Fællesoffentligt Testdatasæt er ikke redigerbart for de attributter, som indgår i infrastrukturløsningerne. Det er fx navn, certifikater og rettigheder defineret i NemLog-in. Du vil dog kunne definere attributter i egne systemer. Fx indgår oplysninger om indkomst, sundhedsoplysninger eller andre sagsoplysninger ikke i Fællesoffentligt Testdatasæt og skal derfor defineres decentralt i jeres eget testsystem.