Fællesoffentligt Testmiljø (FOTM)

Kontakt FOTM SPOC

Hvis du har spørgsmål om test mod den fællesoffentlige it-infrastruktur, er du velkommen til at kontakte FOTM SPOC, som fungerer som single point of contact.

Nyt om Fællesoffentligt Testmiljø

Hvad kan du bruge Fællesoffentligt Testmiljø til?

Fællesoffentligt Testmiljø består af:

  • FOTM testdata, som kan anvendes på tværs af de eksisterende testmiljøer og i kunders egne testsystemer
  • FOTM simulator, som gør det muligt at simulere test af brugerrejser på tværs af it-infrastrukturen
  • FOTM SPOC, som yder vejledning og support.

Ved hjælp af FOTM testdata og FOTM simulator er det muligt at gennemføre simulerede test af brugerrejser på tværs af it-infrastrukturen tidligt i udviklingsforløbet. Dette skal være med til at løfte kvaliteten af test mod den fællesoffentlige it-infrastruktur.