FOTM simulator

Ved at supplere infrastrukturløsningernes testmiljøer med FOTM simulator er det muligt at gennemføre en sammenhængende brugerrejse af systemer, der anvender de fællesoffentlige it-løsninger.

FOTM simulator er et supplement, der gør det let at lave tidlig integrationstest eller test i forbindelse med udvikling. Man skal fortsat gennemgå de samme testaktiviteter i forhold til tilslutning som i dag, hvis man fx skal integrere til NemLog-in.

Konceptet bag FOTM simulator er, at de væsentligste dele af den fællesoffentlige it-infrastruktur simuleres. Det gøres ved, at der er udviklet en række mocks, som simulerer de snitflader, et system møder, når det integrerer til den fællesoffentlige it-infrastruktur. FOTM simulator skal downloades og installeres hos den enkelte bruger, da de skal anvendes lokalt.

Figur "Eksempel på en brugerrejse"

"Borger.dk (Mock) - NemLog-in (Mock) - System (testobjekt) - Digital Post (Mock)"

Se figuren med et eksempel på en brugerrejse i større udgave

Testtyper

FOTM simulator understøtter flere forskellige test. Figuren "Testtyper" viser, hvilke typer test FOTM simulator understøtter og ikke understøtter. Komponenttest, integrationstest med fokus på funktionel test og pre-integrationstest, systemtest, herunder funktionel systemtest, regressionstest og accepttest med delvis understøttelse af funktionel test/end-to-end test af brugerrejse understøttes af FOTM simulator. Derudover understøttes Ikke-funktionel test og UX/brugervenlighed delvist. Integrationstest, brugergodkendelsestest, E2E-verifikation, samt ikke-funktionel test (som inkluderer svartidstest, test af kapacitet og sikkerhedstest) understøttes ikke af FOTM simulator.

Figur "Testtyper"

"Figuren "Testtyper" er forklaret på siden"

Se figuren med testtyperne i større udgave