FOTM simulator

Ved at supplere infrastrukturløsningernes testmiljøer med FOTM simulator er det muligt at gennemføre en sammenhængende brugerrejse af systemer, der anvender de fællesoffentlige it-løsninger.

FOTM simulator henvender sig til udviklere såvel som testere og er et supplement, der gør det let at lave tidlig integrationstest eller test i forbindelse med udvikling. 

Konceptet bag FOTM simulator er, at de væsentligste dele af den fællesoffentlige it-infrastruktur simuleres. Det gøres ved, at der er udviklet en række mocks, som simulerer de snitflader, et system møder, når det integrerer til den fællesoffentlige it-infrastruktur. FOTM simulator skal downloades og installeres hos den enkelte bruger, da de skal anvendes lokalt.

Figur "Eksempel på en brugerrejse"

Eksempel på en brugerrejse: Borger.dk (Mock) - NemLog-in (Mock) - System (testobjekt) - Digital Post (Mock)

Se figuren med et eksempel på en brugerrejse i større udgave

FOTM simulator er baseret på referenceimplementering fra OIO Saml 2.0, og understøtter ikke de nye infrastrukturkomponenter NemLog-in3 og MitID.

Testtyper

FOTM simulator understøtter flere forskellige test. Figuren "Testtyper" viser, hvilke typer test FOTM simulator understøtter og ikke understøtter. Komponenttest, integrationstest med fokus på funktionel test og pre-integrationstest, systemtest, herunder funktionel systemtest, regressionstest og accepttest med delvis understøttelse af funktionel test/end-to-end test af brugerrejse understøttes af FOTM simulator. Derudover understøttes Ikke-funktionel test og UX/brugervenlighed delvist. Integrationstest, brugergodkendelsestest, E2E-verifikation, samt ikke-funktionel test (som inkluderer svartidstest, test af kapacitet og sikkerhedstest) understøttes ikke af FOTM simulator.