Vejledninger til opsætning af FOTM simulator og Docker

Denne side indeholder vejledninger til installation af FOTM simulator og Docker, samt en brugervejledning til anvendelse af FOTM simulator og FOTM testdata.

Videovejledningen tager dig igennem processen for installering af FOTM simulator og Docker på enten din SIT-PC eller dedikerede testmaskine. Hvis du i stedet ønsker en nedskrevet guide af processen, kan du hente vores installationsvejledning.

Hent installationsvejledning

Docker er en platform udviklet til at kunne afvikles på både Linux, Windows og macOS. Det særlige ved platformen er anvendelse af Docker containers, som kører i små lukkede miljøer.

Det er et isoleret styresystem, hvori alt, der er vigtigt - for eksempelvis at kunne køre et givent projekt - er placeret. Det er en virtuel maskine, som svarer til at have en server på sin server. Derfor skal man starte containeren op, når man skal arbejde med sit projekt.

Hent installationspakken til FOTM simulator betaversion Feb 2020

Husk, at du ikke kan benytte FOTM simulator, før du har bestilt og modtaget FOTM testdata.

Bestil FOTM testdata

Vejledninger vedrørende anvendelse af FOTM simulator og FOTM testdata

Vores nedskrevne brugervejledning tager dig trinvist igennem processen for anvendelse af FOTM simulator og FOTM testdata.

Hent brugervejledning