FOTM testdata

En forudsætning for test på tværs af systemer er, at testdata kan anvendes på tværs.

Fællesoffentligt Testmiljø leverer FOTM testdata bestående af fiktive testpersoner, testmedarbejdere og testvirksomheder. Testpersonerne og testmedarbejderne har valide personnumre, som ikke findes i CPR-registret. Det kontrolleres løbende, at testpersoners og testmedarbejderes personnumre ikke er tildelt rigtige personer. 

Testvirksomhederne har valide CVR-numre, som ikke findes i CVR-registret. Der foretages ikke nogen opslag løbende, men det forventes at CVR-numrene ikke er tildelt rigtige virksomheder, hverken i test eller i produktion. 

For at få tilsendt FOTM testdata er det nødvendigt at godkende aftale om databeskyttelse.