FOTM testdata

En forudsætning for test på tværs af systemer er, at testdata kan anvendes på tværs.

Fællesoffentligt Testmiljø leverer FOTM testdata bestående af fiktive testpersoner, testmedarbejdere og testvirksomheder. Testpersonerne og testmedarbejderne har valide personnumre, som ikke findes i CPR-registret. Det kontrolleres løbende, at testpersoners og testmedarbejderes personnumre ikke er tildelt rigtige personer. 

Testvirksomhederne har valide CVR-numre, som ikke findes i CVR-registret. Der foretages ikke nogen opslag løbende, men det forventes at CVR-numrene ikke er tildelt rigtige virksomheder, hverken i test eller i produktion. 

For at få tilsendt FOTM testdata er det nødvendigt at godkende aftale om databeskyttelse. 

FOTM testdata i infrastrukturen

FOTM testdata består af ca. 50 testpersoner, 30 testmedarbejdere samt 10 testvirksomheder. Testpersonerne, testmedarbejderne og testvirksomhederne er oprettet i testmiljøerne for følgende it-løsninger:

  • NemLog-in2
  • Digital Post2
  • NemID

FOTM testdata er ikke redigerbart for de attributter, som indgår i infrastrukturløsningerne. Det er fx navn, certifikater og rettigheder defineret i NemLog-in. Du vil dog kunne definere attributter i egne systemer. Fx indgår oplysninger om indkomst, sundhedsoplysninger eller andre sagsoplysninger ikke i FOTM testdata og skal derfor defineres decentralt i jeres eget testsystem.

FOTM testdata i FOTM simulator

FOTM testdata vil også kunne anvendes i FOTM simulator. Det er muligt at konstruere sine egne testdata og tilføje oplysninger om indkomst, sundhed og andre sagsoplysninger.

"Forklaring af FOTM testdata"

Se figuren i en større udgave