FOTM testdata

En forudsætning for test på tværs af systemer er, at testdata kan anvendes på tværs.

Fællesoffentligt Testmiljø leverer FOTM testdatasæt, som består af testpersoner. Testpersonerne har valide personnumre, som ikke findes i CPR-registret. For at sikre en høj grad af datasikkerhed kontrolleres det dagligt, at personnumre i FOTM testdata ikke er tildelt rigtige personer. Derudover er der udarbejdet krav til anvendelsen af FOTM testdata i samarbejde med Datatilsynet. Disse skal accepteres, før I kan få tilsendt FOTM testdatasæt.