Om Fællesoffentligt Testmiljø

På denne side kan du læse mere om formålet med Fællesoffentligt Testmiljø, og hvilken kontekst vi indgår i.

Formålet med Fællesoffentligt Testmiljø

Fællesoffentligt Testmiljøs primære formål er at løfte kvaliteten af test mod den fællesoffentlige it-infrastruktur. Vi vil gøre det nemmere for tjenesteudbydere, der anvender it-løsninger som NemID, NemLog-in, Digital Post og borger.dk eller virk.dk, at teste deres løsninger på en god måde.

Vi når vores formål gennem tre forskellige indsatsområder:

  1. Bedre vejledning på tværs af systemer
  2. Udstilling af testdata på tværs af systemer
  3. Ny funktionalitet til anvendelse i test (en teknisk løsning)

 Vi er startet i det små, men bygger løbende videre på alle vores indsatsområder.

Se vores roadmap