Hvad kan vi hjælpe med?

På denne side kan du læse mere om, hvilke services vi leverer i det fællesoffentlige testmiljø.

Services og indsatsområder

I det fællesoffentlige testmiljø leverer vi services på tre overordnede indsatsområder:

  1. Bedre vejledning på tværs af systemer
  2. Udstilling af testdata på tværs af systemer
  3. Ny funktionalitet til anvendelse i test (en teknisk løsning)

Vejledning om test

Vi fungerer som en fælles indgang til test mod den fællesoffentlige it-infrastruktur. Det betyder, at man altid kan skrive til os med spørgsmål om test, hvis ikke man kan finde svar andre steder. Hvis man i forvejen har et igangværende projekt med Digitaliseringsstyrelsen, så anbefaler vi dog, at man i første omgang henvender sig der.

Vi vil også gerne yde mere generel vejledning om test og levere forskellige redskaber og skabeloner til fri afbenyttelse. Vores supportfunktion fungerer som 1. line support, så hvis vi ikke kan svare på dit spørgsmål, så finder vi en anden, der kan.

  • Fælles indgang til spørgsmål om test mod den fællesoffentlige it-infrastruktur
  • Generelle testvejledninger og skabeloner

Gå til vores vejledningsside

Udstilling af testdata

En forudsætning for at teste på tværs af løsninger er, at der er sammenhængende testdata. Det fællesoffentlige testmiljø leverer derfor fra juni 2019 et fælles testdatasæt med testpersoner, -virksomheder og -myndigheder, som er oprettet på tværs af systemerne NemLog-in, NemID, Digital Post, Borger.dk og Virk.dk.

  • Udlevering af testdatasæt
  • Vejledning om anvendelsen af testdatasættet i egne systemer og fællesoffentlige systemer
  • Modtage ønsker til tilføjelser til testdatasættet
  • Løbende kontrol af, at test-personnumre ikke er tildelt rigtige personer

Læs mere om vores testdata

Funktionalitet (testkomponenter)

Vi leverer fra august 2019 en samling af testkomponenter, der kan installeres hos brugeren, som simulerer de væsentligste dele af den fællesoffentlige it-infrastruktur. Vi vejleder derfor også om anvendelse og installation af vores løsning, og hvordan den kan anvendes til forskellige typer af test.

Læs mere om vores testkomponenter