Testkomponenter fra Fællesoffentligt Testmiljø

Ved at supplere infrastrukturløsningernes testmiljøer med mocks, etableres et testmiljø, hvor det er muligt at gennemføre en sammenhængende brugerrejse af systemer, der anvender de fællesoffentlige it-løsninger.

Testkomponenter

Vores testkomponenter er et supplement, der gør det let at lave tidlig integrationstest eller test i forbindelse med udvikling. Man skal fortsat gennemgå de samme testaktiviteter i forhold til tilslutning som i dag, hvis man fx skal integrere til NemLog-in. 

Konceptet bag vores testkomponenter er, at vi simulerer de væsentligste dele af den fællesoffentlige it-infrastruktur. Det gør vi ved at udvikle en række mocks (simulatorer), som simulerer de snitflader, et system møder, når det integrerer til den fællesoffentlige it-infrastruktur.

Vores komponenter anvendes lokalt, hvilket vil sige, at de skal downloades og installeres hos den enkelte tester eller udvikler. Vi forsøger at gøre dette så simpelt som muligt, så der ikke stilles besværlige tekniske krav til anvenderne. 

Figuren viser en brugerrejse fra borger.dk eller virk.dk over NemLog-in til et fagsystem, og videre til Digital Post.

Se figuren i en større udgave

Testforløb

I figuren ses et typisk testforløb. Oversigten gælder uanset om man anvender en vandfaldsmodel eller en agil udviklingsmodel. Der lægges vægt på tidlig test, hvor udviklede komponenter testes så tidligt i forløbet som muligt for at identificere og løse fejl før de bliver integreret i systemet.

Figuren viser hvordan Fællesoffentligt testmiljø passer ind i et typisk testforløb

Se figuren i en større udgave

Læs mere om hvilke testtyper vi understøtter