Testdata

En forudsætning for test på tværs af systemer er, at testdata kan anvendes på tværs. På denne side kan du læse mere om, hvordan vi leverer testdata på tværs af systemer.

Introduktion til vores testdata

Fællesoffentligt Testmiljø leverer et testdatasæt bestående af testpersoner og testvirksomheder. Testpersonerne har valide personnumre, som ikke findes i CPR-registret. Vi kontrollerer løbende, at vores testpersoners personnumre ikke er tildelt rigtige personer. I september 2019 blev første version af vores testdatasæt releaset og vi udbygger løbende med informationer her på siden.

Vores testdata findes to steder:

  1. Testmiljøerne for de it-løsninger, der udgør den fællesoffentlige it-infrastruktur
  2. Vores nye tekniske løsning, som kan installeres lokalt hos den enkelte tester eller udvikler

Testdatasættet kan anvendes selvstændigt eller i kombination med vores testkomponenter, når man skal teste sit system. Ved at anvende de samme testpersoner i hele testforløbet opnås en sammenhængende brugerrejsetest.

For at sikre en høj grad af datasikkerhed stiller vi visse krav til anvendelsen af vores testdata. Disse krav er udarbejdet i samarbejde med Datatilsynet og skal accepteres, før vi sender testdatasæt til jer. 

Koncept for testdata
Figur der viser konceptet for vores testdata med eksisterende testmiljøer og MOCKs fra det Fællesoffentlige Testmiljø, som yderligere beskrevet i teksstykket.

Se figuren i en større udgave

Testdata i infrastrukturen

Vi har oprettet et testdatasæt bestående af ca. 50 testpersoner og et antal testmedarbejdere i virksomheder. Testpersonerne er oprettet i testmiljøerne for følgende it-løsninger:

  • NemLog-in2
  • Digital Post2
  • NemID.

Testdatasættet er ikke redigerbart for de attributter, som indgår i infrastrukturløsningerne. Det er fx navn, certifikater og rettigheder defineret i NemLog-in. 

Hent en demoversion af vores testdatasæt

Selv om de centrale attributter ikke er redigerbare, vil anvenderne selv kunne definere attributter i egne systemer. Fx indgår oplysninger om indkomst, sundhedsoplysninger eller andre sagsoplysninger ikke i testdatasættet, og skal derfor defineres decentralt i anvendernes egne testsystemer.

Testdata i vores nye testkomponenter

Det fast definerede testdatasæt, som beskrevet i afsnittet ovenfor, vil også kunne anvendes i Fællesoffentligt Testmiljøs testkomponenter. I tillæg til det låste datasæt definerer vi også et større antal personnumre, hvor ingen attributter er defineret. Disse personnumre kontrolleres ligeledes løbende, for at sikre at testpersoner ikke deler personnummer med en rigtig borger. Disse personnumre kan anvendes til at konstruere sine egne testdata idet alle attributter er redigerbare. 

Læs mere om vores testkomponenter