Vejledninger til testmiljøer

På denne side har vi samlet vejledninger, som er relevante for test mod den fællesoffentlige it-infrastruktur.

Formål med indsamling af vejledninger

Som tester eller udvikler kan det være svært at orientere sig i det vejledningsmateriale, som findes til de forskellige it-løsninger i den fællesoffentlige it-infrastruktur. Derfor forsøger vi i det fællesoffentlige testmiljø at samle de vejledninger, som er relevante i testsammenhæng.

Vi udbygger løbende med nye vejledninger og nye systemer. Hvis du ikke kan finde den relevante vejledning, eller har et forslag til, hvad vi kan gøre bedre, så kontakt vores testsupport på

På nuværende tidspunkt har vi indsamlet vejledninger for følgende løsninger:

  • NemLog-in 
  • Digital Post