Vision og fremtidsplaner for Fællesoffentligt Testmiljø

Ved at høste værdifulde erfaringer med mindre produkter skabes der grundlag for, at Fællesoffentligt Testmiljø i fremtiden kan videreudvikles og imødekomme brugernes behov.

Fra minimum viable product til noget større

Fællesoffentligt Testmiljø er i første omgang etableret som et minimalt produkt på tværs af tre forskellige indsatsområder:

  • FOTM testdata
  • FOTM simulator
  • FOTM SPOC

Denne strategi er valgt ud fra en klar bevidsthed om, at tværgående test er et meget komplekst forretningsområde.

Derfor indhentes der erfaringer med mindre produkter og disse erfaringer, samt ønsker fra brugerne, skaber grundlag for videreudvikling af Fællesoffentligt Testmiljø.

Figuren på siden viser den langsigtede vision for Fællesoffentligt Testmiljø. Den er formuleret på et design sprint i Digitaliseringsstyrelsen i fællesskab med en række andre myndigheder, der kommer til at anvende it-løsningen i fremtiden.

I september 2019 blev FOTM testdata lanceret og i oktober 2019 blev FOTM simulator offentliggjort i en betaversion. I februar 2020 blev FOTM testdata udvidet med testmedarbejdere og testvirksomheder. Dermed er første skridt på rejsen mod Fællesoffentligt Testmiljø taget.

 

"Figuren over visionen for Fællesoffentligt Testmiljø er forklaret på siden"
Se figuren i større udgave