Implementering af MitID og NemLog-in3

NemID og NemLog-in2 skal udskiftes med MitID og NemLog-in3. Det vil ændre på den danske, digitale identitetsinfrastruktur. Dette implementeringssite opdateres og udbygges, efterhånden som tekniske og organisatoriske ændringer og snitflader bliver mere konkrete.

Hvor kommer du fra?

Klik på den eller de af de fem grupper, som du tilhører, og få mere at vide om, hvad overgangen til de kommende løsninger vil betyde for din organisation.