Begreber i den digitale infrastruktur

Med denne ordbog kan du få et overblik over de ord og begreber der benyttes ofte, når der tales om den fremtidige digitale infrastruktur. Ordbogen kan bruges alene eller som et opslagsværk i forhold til implementeringssitets resterende sider. Ordbogen udbygges løbende.

EID

Et eID er en digital identitet (også kaldet en elektronisk identitet)

Loginmiddel

Et loginmiddel er selve det, der bruges af en person til at logge ind (autentificere sig) som en digital identitet. I NemID kan det være password, nøglekort, nøglefil, NemID på hardware eller NemID mobil app. Ved at bruge loginmidlet beviser personen, at vedkommende vitterlig er den person, som den digitale identitet er udstedt til; dvs. loginmidlet er bindeleddet mellem en fysisk person og en digital identitet.

Medarbejdersignatur

Betegnelsen for de nuværende erhvervsidentiteter, der anvender NemID som loginmiddel. Det kommende MitID indeholder ikke en signaturløsning (dvs. er ikke PKI-baseret), og derfor bruges betegnelsen erhvervsidentiteter fremadrettet.

Det dobbelte frivillighedsprincip

For at sikre valgfrihed omkring anvendelse af private loginmidler i erhvervssammenhæng for både virksomheder og privatpersoner er det dobbelte frivillighedsprincip indført. Det kræver, at både den virksomhed der opretter en erhvervsidentitet, og den privatperson der får erhvervsidentiteten tilknyttet, skal acceptere, at private loginmidler kan bruges til erhvervsidentiteten for at koblingen kan laves. Kun hvis begge parter accepterer, vil det private loginmiddel blive knyttet til erhvervsidentiteten.

Dedikeret loginmiddel

At et loginmiddel er dedikeret betyder, at loginmidlet alene kan anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng (til erhvervsidentiteter), dvs. det kan ikke bruges med private identiteter. Det er fx alternativet, hvis en person eller virksomhed ikke ønsker at private loginmidler anvendes til en erhvervsidentitet jævnfør det dobbelte frivillighedsprincip.

Eksklusivt loginmiddel

At et loginmiddel er eksklusivt betyder, at loginmidlet alene kan anvendes til erhvervsidentiteter knyttet til den virksomhed, der har købt loginmidlet.

Tilbage til forsiden