Screeningsværktøj til brugerorganisationer

Kommer du fra en virksomhed eller myndighed, der i dag anvender NemID medarbejdersignatur, ved fx at udstede og administrere medarbejdersignaturer og tilhørende brugerrettigheder, kan du med dette screeningsværktøj se hvad den fremtidige digitale infrastruktur medfører af ændringer.

Overordnede ændringer

En brugerorganisation anvender NemID medarbejdersignatur og har i dag en aftale med Nets. Desuden anvender mange brugerorganisationer NemLog-ins fællesoffentlige brugerrettighedsstyring via virk.dk og har en aftale om det.

I fremtiden vil der være én portal for erhverv, og brugerorganisationer indgår én aftale om anvendelse af hele infrastrukturen. Erhvervsportalen ligger i NemLog-in og tilgås via virk.dk. Når den nye løsning er klar, får brugerorganisationerne besked og gennemfører et brugervenligt migreringsflow, hvor den nye aftale indgås. Brugerorganisationens data – både om medarbejdere og rettigheder – migreres automatisk over i den nye løsning, og virksomheden eller myndigheden vil opleve få ændringer.