Hvad er MitID Erhverv?

I løbet af 2022 bliver NemID medarbejdersignatur erstattet af den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, der vil gøre det lettere at administrere brugere, roller og rettigheder.

MitID Erhverv bliver organisationers indgang til selvbetjening hos offentlige myndigheder fx Virk. MitID Erhverv gør det fremover mere enkelt og fleksibelt for organisationer at kommunikere med det offentlige og hinanden - og for medarbejdere at agere på vegne af virksomheden.

Indgangen til selvbetjening hos offentlige myndigheder

Når en organisation fremover ønsker at oprette erhvervsidentiteter (det der i dag betegnes ”medarbejdersignaturer”) skal dette gøres i MitID Erhverv. I MitID Erhverv, får I én samlet administration, hvor I opretter og administrerer brugere og rettigheder. I MitID Erhverv kan der indgås aftale om tilslutning som brugerorganisation, administreres erhvervsidentiteter og elektroniske identifikationsmidler for disse samt rettigheder for erhvervsidentiteter i forhold til offentlige tjenester. 

Hermed samles funktionalitet der i dag er spredt over flere forskellige tjenester og portaler. Den ny erhvervsportal favner således funktionalitet, der for nuværende findes under tilslutning.nemlog-in.dk, medarbejdersignatur.dk, fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (FBRS) under virk.dk og administration af elektroniske identifikationsmidler under nemid.nu.

Aftaleindgåelse

Aftaleindgåelsen med Digitaliseringsstyrelsen om tilslutning som brugerorganisation skal indgås af en ledelsesrepræsentant, der er bemyndiget til at indgå aftalen på vegne af virksomheden eller myndigheden. For at gøre processen så digital og let som mulig, anvender NemLog-in de data, der er registreret i CVR om personkredsen knyttet til virksomheden. Når aftalen først er indgået, kan opgaverne med at styre virksomhedens erhvervsidentiteter og deres rettigheder uddelegeres ved at udpege en eller flere administratorer.

For tilslutning af og aftaleindgåelse af en Lokal IdP-løsning kræves en særlig aftale.

Et identifikationsmiddel til privat og erhverv

I MitID Erhverv kan I ikke længere anvende nøglefiler. I stedet bliver det muligt at bruge sit private identifikationsmiddel i erhvervssammenhæng. Brugeren kan derfor nøjes med ét identifikationsmiddel. Det forudsætter, at både organisationen og brugeren accepterer vilkår for brug af privat identifikationsmiddel. I praksis vil det som bruger opleves således, at man ved login med et MitID, der også er knyttet til en eller flere erhvervsidentiteter vælger med hvilken digital identitet, man ønsker at optræde over for den tjeneste, man har logget ind på. Tjenesten vil alene kunne se data knyttet til den valgte digitale identitet og kan heller ikke se, hvilke andre digitale identiteter, der eventuelt måtte være knyttet til det private identifikationsmiddel.

Bemærk, at det udelukkende er identifikationsmidlet, der kan bruges både privat og til erhverv. De to identiteter bag, erhvervsidentiteten og den private identitet, er altid adskilt. Der sker ingen sammenblanding af erhvervsidentiteten og den private identitet. 

Med MitID Erhverv bliver der stor fleksibilitet i valg af identifikationsmidler og hvordan disse anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng. Det er en ændring i forhold til NemID erhverv, hvor ét identifikationsmiddel (fx et NemID nøglekort) er bundet til én erhvervsidentitet (medarbejdersignatur).

Det dobbelte frivillighedsprincip

I den kommende digitale infrastruktur bliver det muligt for en medarbejder at vælge at anvende sit private MitID som identifikationsmiddel i erhvervsmæssige sammenhænge. Det kræver, at både virksomheden og medarbejderen ønsker det. Dette kaldes det dobbelte frivillighedsprincip. Ønsker medarbejderen eller virksomheden ikke, at medarbejderen anvender sit private MitID, kan medarbejderen få et andet MitID identifikationsmiddel, som er dedikeret til anvendelse i erhvervsmæssige sammenhænge.

Dedikeret identifikationsmiddel

Hvis enten medarbejderen eller virksomheden ikke ønsker, at medarbejderen anvender sit private MitID i erhvervssammenhæng, vil det på grund af det dobbelte frivillighedsprincip ikke være muligt. I stedet kan virksomheden udstede et dedikeret identifikationsmiddel til erhvervsidentiteten, som ingen relation har til den private identitet. Et identifikationsmiddel dedikeret til erhvervsbrug kan endvidere gøres eksklusivt forstået således, at det kun kan bruges til erhvervsidentiteter knyttet til den virksomhed, som har købt det. Dette besluttes alene af den virksomhed, der køber identifikationsmidlet.

Ejere af små og mellemstore virksomheder

NemID privat til erhverv tillader i dag ejere af (men ikke medarbejdere i) små og mellemstore virksomheder at anvende deres private NemID i erhvervsmæssig sammenhæng uden særlig aftale, tilslutning og opsætning. Det vil fremover også være muligt med  MitID, hvor der alene skal accepteres et sæt vilkår ved første anvendelse. Hvis virksomhedsformen ændrer sig, virksomheden får mere komplekse behov eller lignende, er det på et senere tidspunkt muligt at indgå en egentlig aftale om tilslutning som Brugerorganisation. Denne mulighed er automatisk tilgængelig, men omfatter altså kun visse virksomhedsejere og ikke medarbejdere.

Forbered overgangen til MitID Erhverv

I kan allerede nu forberede overgangen til MitID Erhverv. Nedenfor er guides til, hvad I skal gøre og tage stilling til, inden I overgår til MitID Erhverv.

Til jer med 1-3 medarbejdersignaturer

Til jer med mere end 3 medarbejdersignaturer