Derfor kommer MitID

Baggrunden for MitID.

Digitale løsninger bliver erstattet af nye over tid. Det gør de, fordi de skal være sikre og kunne følge med udviklingen. MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed, så vi også i fremtiden kan færdes trygt på nettet. 

Derfor bliver NemID til MitID: Dit kommende bevis for, hvem du er, når du logger ind, godkender handlinger eller har brug for at skrive under digitalt.

Umiddelbart vil du ikke opleve den store forskel, når du først får MitID – ud over at du fx ikke længere skal bruge dit nøglekort eller nøgleapp. Men der er forskel. Forskelle, der betyder, at det bliver vanskeligere at misbruge MitID, og at det bliver nemmere at kunne videreudvikle MitID til en hverdag, hvor teknologi hjælper os med stadigt mere.

Mere tryghed

For at få MitID skal du følge en selvbetjeningsproces, som du omhyggeligt skal gå igennem. Det skyldes bl.a., at vi skal være sikre på, at der ikke er andre, der udgiver sig for at være dig.

Med MitID kommer også nye sikkerhedsforanstaltninger. Fx får du besked, hvis MitID appen aktiveres på en ny enhed. Du kan også vælge at få besked, hver gang dit personlige MitID bliver anvendt. Det er dog stadig vigtigt, at du passer godt på dit personlige MitID.

Læs mere om sikkerhed på MitID.dk

Til de teknisk interesserede

Har du brug for en lidt dybere indføring i løsningen, fx den tekniske opbygning, forskellene mellem NemID og MitID og de centrale sikkerhedselementer?  

Hent whitepaper om baggrunden for MitID

Fakta om MitID

  • MitID bliver indført i løbet af 2021 og 2022. 
  • NemID lukker, når MitID er fuldt indfaset i 2022.
  • I en periode er der steder, hvor du skal bruge MitID og andre steder NemID. Behold derfor dit NemID, indtil du får andet at vide af din bank eller af Digitaliseringsstyrelsen.
  • NemID nøglekort og nøgleapp kommer til at udgå. I stedet kan du få MitID appen eller et par andre alternativer, hvis du ikke har mulighed for at bruge MitID appen.
  • MitID bliver Danmarks eID-løsning og vil kunne bruges på tværs af EU. Du vil fremover derfor kunne identificere dig med MitID på andre europæiske landes offentlige e-services.