Præsentation fra første informationsmøde for brokere

""

Den 21. maj 2019 holdt MitID-projektet det første informationsmøde for interesserede brokere. Her kan du hente den præsentation, der blev gennemgået.

MitID-projektets første informationsmøde for interesserede brokere var velbesøgt, og det var en spørgelysten gruppe, der var mødt op.

Dagsordenen var: 

 • Intro til MitID
 • Brokerrollen
 • Hvorfor blive broker?
 • MitID-integration
 • Anvendelsesmodeller
 • Brokeraftale og certificering
 • Betaling
 • Support
 • MitID’s tidsplan
 • NemLog-in erhvervs API
 • Næste skridt for interesserede brokere

Hent præsentationen fra informationsmøde for brokere

Efter dette møde har MitID-projektet hørt fra følgende virksomheder, som har udtrykt interesse for at blive MitID-brokere:

 • Signicat
 • Noitso
 • Globeteam
 • TechCompany
 • Nets Branch Norway
 • Criipto