Møde i Interessentforum 11. marts 2020

Digitaliseringsstyrelsen og de danske pengeinstitutter har i regi af partnerskabet bag MitID nedsat et interessentforum. Læs referatet fra mødet den 11. marts 2020 her på siden.

Deltagerne giver input til afløseren for NemID og er med til at sikre oplevelsen hos slutbrugerne.

Deltagerne er blandt andet repræsentanter for slutbruger- og erhvervsorganisationer.

Referat

Onsdag den 11. marts kl. 12:30-14.30.
På grund af coronavirus/COVID-19 blev mødet holdt som et telefonmøde.

Deltagende organisationer

 • Finans og Leasing
 • Landbrug Fødevarer – SEGES
 • Rådet for socialt udsatte
 • Ældresagen
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Blindesamfund
 • Foreningen Danske Døvblinde
 • Forbrugerrådet Tænk
 • FDIH
 • Dansk IT
 • IT-Branchen
 • LEV
 • Dansk Erhverv


Deltagere fra MitID-programmet, NemLog-in og Digitaliseringsstyrelsen

 • Karen Helsbøl, MitID-programmet
 • Julie Rasmussen, MitID-programmet
 • Peter List, MitID-programmet
 • Eva Rieks, MitID-programmet
 • Anja Byriel Kronborg, MitID-programmet
 • Charlotte Jacoby, Digitaliseringsstyrelsen
 • Maja Bjerregaard Have, Digitaliseringsstyrelsen
 • Per Faarup, Digitaliseringsstyrelsen
 • Christian Schmidt-Madsen, NemLog-in
 • Josefine Kroos Boisen, NemLog-in
 • Astrid Bjerg Caspersen, NemLog-in

Bilag

Bilag 1: Hent præsentationen fra mødet i Interessentforum 11. marts 2020

Dagsorden

 1. Status
 2. Hvad vil brugeren møde?
 3. Fra NemID til de nye løsninger
 4. Kommunikation om afløseren for NemID
 5. Næste skridt

AD 1. Status

Projektets mål og leverancer blev kort ridset op for at sikre, at de nye deltagere i interessentforum har samme afsæt som de øvrige. Derudover blev der givet en kort status på både NemLog-in og MitID projektet:

 • I fjerde kvartal i 2020 sættes NemLog-in erhvervsløsning i drift. Vi forbereder brugervenlighedstests hos både mindre organisationer og virksomheder.
 • I andet kvartal af 2021 sættes MitID til borgere i drift. Siden seneste møde har der været bl.a. været borgerinterviews og tænke-højt-tests. Senere i processen skal interessentforum hjælpe med både tests og understøttende materialer.

AD 2. Hvad vil brugeren møde?

Borgere

MitID har været igennem en UX-proces, som deltagerne fik indblik i. Hovedbudskabet er, at borgerne selv kan vælge identifikationsmidler, og at der fortsat vil være fokus på tryghed og genkendelighed. Tests viser, at den velkendte startskærm og den trinvise opbygning sikrer tryghed hos brugerne. Mødedeltagerne fik desuden en demo af, hvordan brugerfladen bliver.

Erhverv

Den nye erhvervsløsning erstatter NemID-medarbejdersignatur. Hovedbudskabet er, at identiteter og identifikationsmidler er adskilt; man kan benytte samme identifikationsmiddel, men identiteterne (for eksempel den private og den erhvervsmæssige) er altid adskilt. I den nye løsning vil der være fire forskellige modeller for erhvervsidentiteter at vælge mellem. Mødedeltagerne fik en demo af brugerfladen.


AD 3. Fra NemID til de nye løsninger

Borgere

Migreringsprocessen, hvor brugerne flytter fra NemID til MitID blev gennemgået. Brugerne kan overgå til MitID pr. juni 2021 via en digital selvbetjeningsproces, der kan benyttes af alle med et gyldigt privat NemID og udføres af slutbrugeren selv. Udskiftningen sker enten på brugerens eget initiativ og gennem eget pengeinstitut eller MitID.dk eller på pengeinstituttets initiativ, når mobil- og netbank anvendes. Både pengeinstitutternes support og support fra det offentlige kan besvare spørgsmål og vejlede brugeren, men da udskiftningen sker ved en selvbetjeningsproces, er det brugeren selv, som skal udføre denne. Borgerservice og udvalgte pengeinstitutfilialer vil stå til rådighed, hvis brugeren har behov for yderligere hjælp.

Erhverv

Migreringsprocessen fra NemID-medarbejdersignatur til NemLog-in erhvervsløsning blev gennemgået. Den er planlagt til at gå live i november 2020 og sker i håndterbare ’batches’. Virksomhedens NemID-administrator adviseres i god tid før migrering og opfordres til at rydde op i brugere og rettigheder. Både kommunikation, migrering og anvendelse bliver målrettet den enkelte virksomheds behov.


AD 4. Kommunikation om afløseren for NemID

I kommunikationsporet arbejdes der på at skabes en sammenhæng for brugerne, så der tales ind i den samme overordnede fortælling, uanset om man har brug for en erhvervsidentitet – eller om man skal have MitID som privatperson. Målet med indsatsen er:

 • at erhvervsslutbrugerne kan adskille de to løsninger og ved, hvad man bruger dem til hver især.
 • at de private slutbrugere vil opleve den nye digitale infrastruktur som mindre forandringer i form af nye måder at logge ind på.

Deltagerne i Interessentforum tilkender, at de står til rådighed – både i forhold til brugertest og til feedback på kommende kommunikationsmaterialer. Både NemLog-in og MitID takkede stor ja til tilbuddet.

AD 5. Næste skridt

NemLog-in og MitID tager kontakt til hele eller dele af Interessentforum i forbindelse med hjælp til brugertest og feedback, når vi er kommet lidt længere i udviklingen.

Næste møde i interessentforum er planlagt til torsdag den 18. juni 2020.

Spørgsmål/svar

Borgere

Spørgsmål: Hvordan arbejdes der med sikkerheden i MitID?
Svar: Sikkerhed er hovedfokus. Det er samtidig et område, som konstant er i udvikling, og som vi derfor arbejder kontinuerligt med.

Spørgsmål: Bliver der foretaget test af brugermulighederne?
Svar: Ja, der bliver testet i forbindelse med de forskellige delleverancer, både i forhold til brugervenlighed og tilgængelighed.

Spørgsmål: Hvad hvis man får stjålet sin mobiltelefon, når man er migreret?
Svar: Der vil være masser af situationer, hvor vi skal kunne forklare borgerne, hvad de skal gøre i forskellige situationer; det her er en af dem. Vi er meget opmærksomme på at få identificeret alle de situationer.

Erhverv

Spørgsmål: Bliver der udført test på virksomheder?
Svar: Til hver brugervenlighedstest tester vi på fem forskellige målgrupper for at sikre at vi får testet løsningen på de mange forskellige typer brugere, som erhvervsløsningen har. Dvs. at vi tester på forskellige typer af organisationer valgt ud fra størrelse, kompleksitet og anvendelsesområder. Ud over brugervenlighedstest vil der også i hver delleverance blive foretaget en ekspertvurdering af tilgængeligheden samt en tilgængelighedstest (adgangstest) inden go live.