Fremtidens NemID hedder MitID

MitID er navnet på næste generation NemID. Den eksisterende NemID-løsning er drevet af Nets, og da kontrakten udløber, er vi i gang med at forberede næste generation NemID.

At den nuværende NemID-kontrakt udløber er en naturlig anledning til at overveje, hvordan den næste generation MitID, skal se ud.

Læs mere om næste generation NemID

Derfor får NemID nyt navn

Med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi præsenterer en ny generation NemID, som kan noget andet og mere end det eksisterende NemID. MitID udtrykker, at NemID er blevet mere mit. At det handler om mit liv, mine muligheder og valg. MitID er mit og ingen andres.

Desuden ejer vi ikke rettighederne til navnet ”NemID” og vi kan derfor ikke fortsætte med det navn.

Læs mere om navnet og logoet  

NemID – et samfundsanliggende

NemID er i dag et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur og er en del af hverdagen for rigtig mange borgere og virksomheder.

Som NemID er udformet i dag, er det en sikker, digital identifikation for borgere, myndigheder, private virksomheder og deres medarbejdere. Herudover er NemID også en digital signatur. Man bruger altså både NemID til at dokumentere hvem man er og til at ”underskrive” digitalt. Det er dog de færreste af os, der i det daglige oplever adskillelsen mellem de to funktioner.

Stort set alle borgere bruger NemID, og der gennemføres mere end 55 millioner transaktioner månedligt. Borgere og virksomheder skal bruge NemID til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger og læse Digital Post, samt til at logge på borger.dk, virk.dk og en lang række private hjemmesider (for eksempel netbank).

Sikker og brugervenlig løsning

I Danmark skal vi også i fremtiden stille en sikker og brugervenlig løsning for digital identifikation og signatur til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder. Det bliver vigtigt at holde fast i en it-sikkerhedsstruktur, som forener brugervenlighed og sikkerhed, og som gavner flest mulige borgere og virksomheder.

I de kommende års arbejde med MitID gentænkes løsningen, så de teknologiske muligheder også fremover udnyttes bedst muligt. Målet er en fleksibel og standardbaseret løsning, der kan bruges på både offentlige og private digitale tjenester.

Derfor indgår Digitaliseringsstyrelsen på vegne af den offentlige sektor i et samarbejde med de danske banker om at anskaffe MitID og stille løsningen til rådighed for alle, der måtte ønske at anvende den.

Læs mere om partnerskabet

Der er mange forskellige brugerbehov, snitflader til andre løsninger, tekniske og sikkerhedsmæssige krav og muligheder med videre, der skal tænkes ind i løbet af processen med at designe MitID. Der er derfor gennemført en række analyser, vurderinger og prioriteringer som led i forberedelsen af MitID.

Følg med i udbuddet