MitID afløser NemID

Fra sommeren 2021 og over en periode på ni måneder bliver MitID indført i Danmark som afløseren for NemID. Alle brugere vil i god tid få besked om, hvordan overgangen kommer til at foregå, hvad man skal gøre, og hvor man kan hente hjælp, hvis man får brug for det.

Sådan kommer du til at bruge MitID

Du skal bruge MitID, hvor du bruger NemID i dag. Det er blandt andet til netbank, borger.dk og andre online selvbetjeningsløsninger, hvor man skal identificere sig.
Der kommer nye måder at logge ind på, men overgangen bliver så let som mulig. Med MitID kommer der en række forskellige muligheder for at logge ind.

Muligheder for langt de fleste brugere:

 • MitID App: Det mest almindelige bliver at bruge MitID via sin smartphone. Den kommende MitID App kommer i store træk til at fungere på samme måde som NemID nøgleappen i dag
 • MitID Engangskodeviser: Hvis man ikke har eller vil bruge en smartphone, kan man få en engangskodeviser, ligesom der også findes en NemID Nøgleviser i dag. Engangskodeviseren bliver på størrelse med en USB. Den har et display, hvor man får vist en kode, når man har brug for at logge ind. Batteriet holder i nogle år.
 • MitID Adgangskode: Ligesom med NemID i dag skal du også i fremtiden huske din MitID Adgangskode.

Muligheder for brugere med særlige behov:

 • Til blinde og svagtseende: Brugere, der har svært ved at se, kan få en særlig engangskodeviser, som kan læse koderne op. Man kan tilslutte høretelefoner, så andre ikke kan høre med.
 • Til brugere, som fx læger og sygeplejersker, der arbejder med særligt personfølsomme data, kommer der en speciel engangskodeviser, som kan kommunikere direkte med en mobil eller en computer.

Mulighederne skal kombineres

Alt efter hvad du skal logge ind på, kan du blive bedt om at bruge adgangskoden sammen med enten app’en eller engangskodeviseren. Ligesom med NemID’s adgangskode og nøglekort i dag.

Overgangen fra NemID til MitID

Du bliver kontaktet, når tiden er kommet til at skifte NemID ud med MitID. For de fleste vil det være fra banken. Er du særligt nysgerrig, kan du også selv skifte – dog tidligst fra sommeren 2021.

Fakta om MitID

 • MitID er afløseren for NemID og skal bruges de samme steder.
 • MitID bliver indført fra sommeren 2021 over en periode på ni måneder.
 • Brugerne vil primært bruge MitID via en app, ligesom NemID Nøgleapp i dag. Der kommer også forskellige engangskodevisere til brugere, der ikke ønsker at bruge smartphone eller har særlige behov.
 • MitID vil kunne tilpasses fremtidens behov, nye teknologier og ændrede cybertrusler.
 • NemID lukker, når MitID er fuldt indfaset. Samtidig skal vi sige farvel til NemID Nøglekort og NemID Nøgleapp.
 • Alle brugere bliver grundigt informeret, før de skal tage MitID i brug, og der vil være hjælp at hente.
 • Bag MitID står de danske banker og Digitaliseringsstyrelsen på vegne af det offentlige.
 • Læs mere om MitID