Markedsdialog

NemID som vi kender det i dag, har snitflader til mange andre centrale løsninger – både i det offentlige og det private. Derfor er der gennemført et grundigt analysearbejde, hvor det fremtidige løsningsscenarium skal indkredses.

Analyserne har ført til, at rammerne for MitID er lagt fast. Rammerne er beskrevet i udbudsmaterialet. 

Der er også gennemført en række markedsdialoger for at få relevante input fra markedet.

Læs mere om markedsdialogen

Se opsamlingen fra markedsdialogen