Projektfaser

MitID skal udbydes, udvikles og stilles til rådighed for de danske borgere, virksomheder og myndigheder. Her kan du læse mere om, hvordan arbejdet er tilrettelagt.

Projektfaser

Foranalyse - er gennemført

 • Analyse af forskellige brugerbehov, snitflader til andre løsninger, tekniske og sikkerhedsmæssige krav, økonomi, finansiering med videre.
 • Input fra offentlig høring og brugertest, input fra fællesoffentlige parter og interessenter om mulige løsningsscenarier.
 • Teknisk dialog om partnerskab med parter i den private sektor.
 • Rapport, der indkredser et mindre antal scenarier for den fremtidige løsning.
 • Forberedelse af udbud om partnerskab.

Analyse og udbud af partnerskab - er gennemført

 • Identifikation af, hvordan de forskellige behov og muligheder kan spille sammen i ét samlet, detaljeret løsningskoncept. Udbud og etablering af partnerskab.
 • Endelig skitse af ét fremtidigt løsningsscenarie, der kvalificeres i samarbejde med de fællesoffentlige parter.
 • Politisk beslutningsproces. Udformningen af den nye MitID-løsning (rammer og løsningsmodel) godkendes politisk, inden det sendes i udbud.
 • Desuden beslutningsproces hos bankerne for så vidt angår udformningen af partnerskabets fælles NemID-løsning.

Anskaffelse - igangværende

 • Forelæggelse for Statens It-råd.
 • Udbud af MitID, forhandling mv.
 • Vinder af udbud findes.
 • Udvikling af MitID.

Gennemførsel

 • Implementering og migrering af MitID forventes påbegyndt.
 • Offentlige såvel som private tjenesteudbyderes it-systemer skal tilpasses den nye MitID-løsning.
 • Brugerne (borgere og virksomheder) skal forberedes på overgangen til den nye løsning.

Primært for tjenesteudbydere og brugerorganisationer er implementeringen så småt ved at gå i gang.

Gå til implementeringssitet