MitID til erhverv

Med lanceringen af MitID-løsningen vil der blive foretaget nogle ændringer i infrastrukturen.

Ændringerne kan have en række konsekvenser for de tjenesteudbydere, der er tilsluttet NemLog-in.

Det er Digitaliseringsstyrelsens ambition, at ændringerne skal have en så minimal indflydelse på tjenesteudbyderne som muligt. Vi har derfor indledt en dialog med de tjenesteudbydere, der i dag er tilsluttet NemLog-in. I den forbindelse er der udsendt information om snitfladeændringerne samt en faseplan til tjenesteudbyderne.

Hent mailen, der er sendt til tjenesteudbyderne

Hent bilag om OIOSAML attributter

Hent faseplanen

Udbud af MitID afvikles parallelt med udbud af NemLog-in3, og vi arbejder løbende på at sikre, at planerne i MitID og NemLog-in3 hænger sammen.

Gå til implementeringssitet og find siderne målrettet tjenesteudbydere