Velbesøgt orienteringsmøde for MitID-udbuddet

Den 4. januar 2018 var knap 50 repræsentanter fra 10-15 leverandører samlet til det første orienteringsmøde.

Nyhed, offentliggjort 9. januar 2018 

På mødet fik de fremmødte leverandører en kort indføring i udbuddet, partnerskabet bag udbuddet, kontraktens hovedaktører og den overordnede tidsplan for udbudsforløbet. 

Herefter fik de gennemgået en række do’s and dont’s i, hvordan man som tilbudsgiver bruger det elektroniske udbudssystem.

Processen med at finde den leverandør, der skal hjælpe med at udvikle MitID, blev skudt i gang lige før jul, hvor udbudsmaterialet blev offentliggjort.

Udbuddet er et såkaldt udbud med forhandling, hvor første skridt er, at interesserede leverandører søger om at blive prækvalificeret. Fristen for ansøgning om prækvalifikation er den 17. januar 2018. Partnerskabet bag MitID forventer at prækvalificere fire leverandører, som efter en forhandlingsrunde kan afgive et indledende tilbud.

Hent referatet fra mødet

Hent præsentationen, som blev gennemgået på orienteringsmødet

Læs mere om udbuddet

Gå til udbuddet på TED-databasen