Næste generation Digital Post

Hvad er Digital Post?

Digital Post er de offentlige myndigheders fælles it-løsning, der gør det muligt at kommunikere sikkert med borgere, virksomheder og andre myndigheder.

Læs mere om Digital Post

Om det nye Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at udvikle fremtidens Digital Post-løsning.

Læs mere om fremtidens Digital Post

For myndigheder og it-leverandører

Informationer for myndigheder og it-leverandører er samlet på et site, hvor du kan læse mere om implementeringen af det nye Digital Post. Du kan blandt andet læse om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter myndighedernes omstilling og finde materialer og vejledninger.

Gå til vores site for myndigheder og it-leverandører

Udpegning af e-Boks som leverandør af Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen udpeger e-Boks A/S som leverandør af Digital Post fra og med den 25. november 2021, jf. § 2, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021 om Digital Post fra offentlige afsendere med senere ændringer.

Udpegningen sker som følge af udsættelse af idriftsættelse af den kommende Digital Post-løsning. e-Boks A/S vil herefter drifte Digital Post, indtil der træffes beslutning om idriftsættelse af den kommende Digital Post-løsning.

Kort om det nye Digital Post

Det er vigtigt, at den offentlige it-infrastruktur følger udviklingen og er med til at sætte nye standarder. Derfor skal danskerne i 2021 have en ny it-løsning til digital post fra offentlige afsendere. Med det nye Digital Post får borgere og virksomheder en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige – og omvendt.