Næste generation Digital Post

Hvad er Digital Post?

Digital Post er de offentlige myndigheders fælles it-løsning, der gør det muligt at kommunikere sikkert med borgere, virksomheder og andre myndigheder.

Læs mere om Digital Post

Om det nye Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at udvikle fremtidens Digital Post-løsning.

Læs mere om fremtidens Digital Post

For myndigheder og it-leverandører

Informationer for myndigheder og it-leverandører er samlet på et site, hvor du kan læse mere om implementeringen af det nye Digital Post. Du kan blandt andet læse om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter myndighedernes omstilling og finde materialer og vejledninger.

Gå til vores site for myndigheder og it-leverandører

Om flytning af danskernes post

Den 28. januar 2021 påbegynder Digitaliseringsstyrelsen flytning af borgernes og virksomhedernes digitale post fra offentlige afsendere til den nye Digital Post-løsning

Frem til lanceringen af den nye løsning vil borgere og virksomheder fortsat modtage digital post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de plejer.

”Borgere og virksomheder vil fortsat kunne tilgå den post, de allerede har modtaget, selvom vi nu begynder at flytte den gamle post til den nye løsning. Den enkelte dansker vil således ikke selv skulle foretage sig noget i forbindelse med flytningen”, fortæller Sarah Kirkeby, kontorchef for Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser.

Den såkaldte datamigrering vil ske løbende frem mod lanceringen af den nye løsning i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, e-Boks og Netcompany.

Kort om det nye Digital Post

Det er vigtigt, at den offentlige it-infrastruktur følger udviklingen og er med til at sætte nye standarder. Derfor skal danskerne i 2021 have en ny it-løsning til digital post fra offentlige afsendere. Med det nye Digital Post får borgere og virksomheder en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige – og omvendt.