FAQ

Her kan du finde svar på hyppigt stillede spørgsmål om det nye Digital Post. Listen bliver udvidet efterhånden, som flere spørgsmål dukker op.

Ofte stillede spørgsmål

Digitaliseringsstyrelsen er i samarbejde med leverandøren Netcompany og kommuner og regioner i øjeblikket ved at udvikle den nye Digital Post-løsning, som tages i brug den 30. november 2021.

Som borger vil du opleve, at din indbakke på borger.dk bliver opdateret og forbedret, når den nye løsning går i luften. Det sker helt af sig selv, og du skal ikke gøre noget.

Virksomheder

Langt de fleste virksomheder vil ikke skulle foretage sig noget nyt. De vil forsat kunne tilgå virksomhedens digitale post på Virk. For virksomheder, der henter posten hjem i egne it-systemer eller har givet andre adgang til enkelte mapper i deres postkasse, ligger der en omstillingsopgave i forbindelse med overgangen den nye Digital Post-løsning. 

Digitaliseringsstyrelsen tager direkte kontakt til de virksomheder der har en opgave i forbindelse med at den nye Digital Post-løsning går i luften.

Læs mere om virksomheder og det nye Digital Post

Myndigheder

Digitaliseringsstyrelsen tilrettelægger overgangen til den nye løsning i samarbejde med myndighederne og it-leverandøren Netcompany. Det er særligt i myndighederne, at omstillingen skal foregå, da de er afsendere af posten. Digitaliseringsstyrelsen understøtter den lokale indsats, som myndighederne skal stå for, når de skal omstille sig til den nye løsning. 

Læs mere om myndigheder og det nye Digital Post

Med Digital Post har borgere og virksomheder sikre indbakker, hvor de kan læse post fra offentlige myndigheder. Bagved dette ligger en it-løsning, der består af forskellige moduler. Opbygningen i moduler gør det nemt løbende at justere og opdatere løsningen. Løsningen er bygget op på baggrund af fælles standarder, som sikrer, at Digital Post-løsningen nemt kan kobles sammen med andre offentlige digitale løsninger.

Læs mere om den tekniske løsning

Det gør Digitaliseringsstyrelsen på vegne af hele den offentlige sektor. På baggrund af et udbud er Netcompany valgt som leverandør til at udvikle it-løsningen bag det nye Digital Post.

Ifølge lovgivningen skal offentlige it-løsninger i udbud, sådan at konkurrencen sikres, og der indkøbes til den bedste pris. Netcompany vandt udbuddet, da de afgav tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Kontraktsummen for udvikling og drift af den nye Digital Post-løsning er 202 mio. kr. frem mod 2029. Hovedformålet med det nye Digital Post er ikke en besparelse, men et kvalitetsløft og udvikling af en mere fremtidssikret løsning. Den nye Digital Post-løsning kan løbende justeres og tilpasses ud fra de behov, der opstår over de kommende år.

I dag afregner den enkelte myndighed med leverandøren af den nuværende Digital Post-løsning for hver digital post, de sender. Det betyder, at den enkelte myndighed har en administrationsopgave, hvor regningen for Digital Post ofte skal fordeles blandt de interne afdelinger i myndigheden. I den nye løsning får den offentlige sektor en fælles regning, som betales centralt. Dermed slipper den enkelte myndighed for den administrative afregningsopgave. 

Den nye Digital Post-løsning kommer i høj grad til at minde om den nuværende løsning. Med den nye løsning bliver det muligt at få bedre overblik over sin post, da det bliver nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige frister eller krav, du skal reagere på.

Som borger bliver det ligeledes lettere at sende digital post til offentlige myndigheder. Når du skriver til en offentlig myndighed, kan du på let vis fremsøge modtageren og emnet, fordi man løbende får forslag til mulige modtagere og emner. Derudover kan man også finde den rette modtager ved at klikke sig igennem en emnebaseret struktur med korte informationstekster.

Læs mere om forbedringerne i den nye løsning

I modsætning til den nuværende løsning kommer den offentlige sektor til at få et øget ejerskab til den nye Digital Post-løsning, hvilket giver en større fleksibilitet til at kunne tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.

Fordelen ved, at staten får et øget ejerskab til løsningen er, at beslutninger om at ændre i løsningen ligger hos staten og ikke hos en it-leverandør. Det betyder, at staten får mulighed for at foretage løbende justeringer og let kan skifte leverandør uden en stor omlægning af hele løsningen.

Udover at du fortsat kan læse din digitale post fra offentlige myndigheder på borger.dk og Virk, udvikles en ny app som lanceres sammen med den nye løsning. Appen gør det muligt at tilgå din digitale post fra offentlige myndigheder på både mobil og tablet. Appen kan downloades fra udgangen af november 2021.

Lov om Digital Post fra offentlige afsendere opdateres i forbindelse med den nye løsning. Som borger og virksomhed kan man fortsat blive fritaget fra Digital Post på samme vis som nu.

Læs mere om lov om offentlig Digital Post på retsinformation.dk

Du skal som udgangspunkt ikke gøre noget anderledes i forbindelse med overgangen til det nye Digital Post i udgangen af november 2021.

Hvis du alligevel skulle have spørgsmål eller input til det nye Digital Post, er du velkommen til at sende en e-mail til: 

Læs mere om hvor du kan få hjælp til den nuværende Digital Post-løsning på borger.dk

Der vil være samme regler for fritagelse med det nye Digital Post som i dag. Hvis du er fritaget fra Digital Post i dag, vil du også automatisk være det fremover.

De, der ikke er i stand til at modtage digital post og lever op til et af fritagelseskriterierne, har mulighed for at blive fritaget ved at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde på det lokale borgerservice. Det gælder borgere såvel som virksomheder.

Læs mere om fritagelse fra Digital Post på borger.dk

Kontrakten med den nuværende leverandør e-Boks A/S gælder frem til den nye Digital Post-løsning tages i brug i 2021.

Digitaliseringsstyrelsen samarbejder med e-Boks om at sikre en god og effektiv overgang fra den nuværende løsning til den nye, så der vil være så lidt gene for brugerne som muligt. Parterne er også i dialog om en aftale, så du fortsat kan læse digital post fra offentlige myndigheder på e-Boks.

I Digital Post modtager du blandt andet indkaldelser til hospitalet, beskeder fra Feriekonto, svar på pladsansøgninger i institutioner eller påmindelser om, at din bil skal synes.

Se denne video på YouTube om, hvorfor det er vigtigt, du læser din digitale post