Adgang til demopostkasser for Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen udstiller testversioner af Digital Post-indbakkerne på Borger.dk og Virk.dk, som de vil se ud fra den 30. november 2021. Disse kan anvendes i forbindelse med test af løsninger til Digital Post eller i forbindelse med tilpasning og brugertest af de breve, som myndighederne sender via Digital Post.

For at tilgå en testpostkasse skal den først oprettes. Dette gøres via testportalen for Næste generation Digital Post.  Der findes en detaljeret vejledning til at oprette testpostkasser i vores integrationsvejledning, som du tilgår ved at klikke her. I integrationsvejledningen skal du gå til afsnit 15.1 "Create a citizen" eller 15.2 "Create an employee". 

Når testpostkassen er oprettet, kan du tilgå indbakkerne via nedenstående 

Klik her for at komme til testpostkassen på Borger.dk

Særligt vedrørende adgang til Virk

Proces for at logge ind med Test IdP

  1. Kald URL’en https://pilot.virk.dk/nemlogin/login?f=https://pilot.virk.dk/digitalpost/?testidp=true
  2. Login med organisationens testcertifikat
  3. Login med Test IdP-bruger.

Proces for at logge ind med Testcertifikat

  1. Kald URL’en https://pilot.virk.dk/nemlogin/login?f=https://pilot.virk.dk/digitalpost
  2. Login med organisationens testcertifikat

Kendte issues på Virk:

  • Spinder på forsiden efter login, som ikke forsvinder. Kan løses ved tryk på F5
  • Engelsk view returner til dansk
  • Tilsluttede myndigheder er i øjeblikket stubbet, så nye myndigheder fremgår ikke
  • Footer viser indstillinger/forside, hvis brugeren har særlige rettigheder
  • Vis efter afsender virker ikke

Disclaimer

Indbakkerne på Borger.dk og Virk er i øjeblikket under udvikling, og er derfor ikke færdige produkter. Der kan derfor være funktionalitet, som ikke er tilgængelig endnu, og der kan løbende opstå fejl på miljøerne.

Der ydes ikke support på brugen af testindbakkerne, men generelle spørgsmål kan stilles til .