Ændringer i den nye løsning

Den nye Digital Post-løsning bliver mere enkel og fremtidssikret. Det betyder især ændringer med betydning for myndighedernes anvendelse af løsningen.

Næste generation af Digital Post bliver udviklet, så den er mere enkel og kan tilpasses fremtidige behov. Det betyder, at funktionaliteter, som nogle myndigheder anvender i dag, bliver ændret eller udfaset. Hvis du som myndighed anvender en funktionalitet, der forsvinder eller udfases med den nye løsning, vil det være relevant at begynde at tage stilling til betydningen lokalt i din egen myndighed og finde eventuelle alternativer.

På denne side kan du få et overordnet overblik over omstillingen. Digitaliseringsstyrelsen ruller et implementeringskoncept ud i foråret 2020, hvor myndighedernes opgaver beskrives mere udførligt. 

Læs mere om implementeringskonceptet