Ændringer i den nye løsning

Den nye Digital Post-løsning bliver mere enkel og fremtidssikret. Det betyder især ændringer med betydning for myndighedernes anvendelse af løsningen.

Næste generation af Digital Post bliver udviklet, så den er mere enkel og kan tilpasses fremtidige behov. Det betyder, at funktionaliteter, som nogle myndigheder anvender i dag, bliver ændret eller udfaset. Hvis du som myndighed anvender en funktionalitet, der forsvinder eller udfases med den nye løsning, vil det være relevant at begynde at tage stilling til betydningen lokalt i din egen myndighed og finde eventuelle alternativer.

På denne side kan du få et overordnet overblik over omstillingen. 

Læs mere om implementeringskonceptet

Minimumskrav til myndigheders omstilling

Afsendersystemer

  • Skal pege hen på den nye Digital Post-løsning. Man kan dog i en overgangsperiode på to år (frem til november 2023) sende i nuværende formater med få tilpasninger.
  • Skal understøtte det nye meddelelsesformat MeMo senest to år efter go-live (senest november 2023).
  • Skal bruge de nye snitflader for kontaktstrukturen.
  • Samme lovmæssige størrelsesbegrænsninger for at sende post som i dag.

Modtagersystemer

  • Skal pege hen på den nye Digital Post-løsning.
  • Skal opgraderes til at kunne modtage post i det nye meddelelsesformat MeMo fra go-live i november 2021.
  • Al post relateret til myndighedsopgaver skal afhentes, og myndigheder skal opbevare posten i egne systemer.
  • Minimum ét modtagersystem skal kunne modtage digital post på op til 99,5 mb.
  • Derudover anbefaler Digitaliseringsstyrelsen kraftigt, at en myndighed har så få modtagersystemer integreret til den nye Digital Post-løsning som muligt, for at skabe en mere simpel offentlig it-infrastruktur.

Funktionaliteter, der udgår eller ændres

Den eksisterende Digital Post-løsning indeholder en række funktionaliteter og services. Følgende udgår eller ændres med den nye Digital Post-løsning fra go live.

Brevfletning

Brevfletning er en service, hvor adresser på flere modtagere flettes ind i en brevskabelon, og derved skaber unikke breve. Denne service bliver ikke en del af den nye Digital Post-løsning. Myndigheder skal fremover selv kunne brevflette i egne systemer, inden de sendes i Digital Post-løsningen.

Søg i sendte meddelelser

Søg i sendte meddelelser er en funktionalitet, som giver adgang til en kopi af myndighedens sendte meddelelser i op til 35 dage. Det ændres, så der ikke længere er et arkiv af sendte meddelelser i en nye Digital Post-løsning. Myndigheder skal derfor sikre sig, at afsendte meddelelser fremover kan fremsøges i egne systemer.

Formularer

Formularer er xml-baserede præudfyldte blanketter, som myndigheder har kunnet bruge til at indhente information om specifikke emner, fx adresse eller CVR-nummer, når borgere eller virksomheder skriver til myndigheden. Denne funktion kommer til at udgå. Myndigheder skal fremover selv kunne danne formularer i egne systemer, hvis de ønsker at bruge denne funktionalitet.

Åbningskvittering

Åbningskvittering er en funktionalitet, som man indtil nu har kunnet tilkøbe som et ekstra produkt hos den nuværende leverandør. Med åbningskvittering har afsenderen af posten kunnet få en valgfri kvittering på, at modtageren har åbnet brevet. Dette kommer man ikke til at kunne fremover, og der kommer ikke en erstatning.

Modtagersystem

Myndigheder, der modtager digital post, skal afhente posten til egne systemer i stedet for at læse den på Virk. Det er for eksempel, når en borger skriver, eller når myndigheder skriver med hinanden i forbindelse med sagsbehandling. Posten hentes ned til egne systemer ved at tilslutte et modtagersystem. De fleste myndigheder har allerede et modtagersystem i dag, men dem, der ikke har, skal anskaffe et i forbindelse med overgangen til det nye Digital Post.

Standardbilag

Standardbilag er en funktionalitet, som gav mulighed for at uploade bilag, der ofte blev anvendt. Dette betød at bilagene ikke skulle uploades ved hver forsendelse og at der i stedet kunne refereres til standardbilaget gentagne gange. Standardbilag udgår.

Valørdato

Valørdato (virkningsdato) er den (fremtidige) dato, hvor en fremsendt meddelelse lægges i modtagerens postkasse. Officielt må valørdato ikke ligge længere end fem dage fremme i tiden, men det er hidtil ikke blevet håndhævet. Det bliver det i den nye løsning.