Det nye meddelelsesformat

I forbindelse med den nye Digital Post-løsning er der udviklet et nyt format for afsendelse og modtagelse af meddelelser. Det nye format kaldes MeMo, som er en forkortelse af meddelelsesmodel.

Formålet med MeMo er at udbrede anvendelsen af et format, der understøtter en mere intelligent og automatiseret håndtering af meddelelser og som er selvbærende, så det ikke har afhængigheder til infrastrukturen.

Myndighederne er i dag på forskellige niveauer i forhold til anvendelse af Digital Post-løsningen og har forskellige ønsker og behov. Det nye meddelelsesformat vil derfor håndtere forskelligartede anvendelsesscenarier.

Det er ligeledes væsentligt, at datastandarden giver lettere mulighed for, at modtagere kan agere på fremsendte meddelelser. Det kan fx være via bedre opmærkede forsendelser, så myndigheder lettere kan fordele deres post internt eller borgere lettere kan reagere på en meddelelse, fx betale en bøde, svare eller underskrive et dokument.

Fremtidige meddelelser

Meddelelserne vil i langt højere grad end i dag kunne beriges med data om meddelelserne (metadata) og strukturerede data, som kan understøtte modtagerens håndtering af og interaktion med den fremsendte meddelelse.

Formatet er fleksibelt, så datastandarden kan fungere i mange år fremover, samtidig med at det løbende kan optimeres, uden at det medfører store udviklingsomkostninger. Der lægges derfor op til at anvende strukturerede data, hvilket giver mulighed for at kombinere en stringent struktur, der understøtter validering og ensrettet tolkning af data samt mere fleksibel opmærkning.

Digitaliseringsstyrelsen har gennem flere år og i samarbejde med myndigheder og leverandører arbejdet på MeMo-formatet og kan nu præsentere version 1.1, som også indeholder vejledninger, eksempler og ressourcer til understøttelse af implementering.

MeMo v1.1 kan findes på Digitalisér.dk

Denne version ses som den endelige forud for idriftsættelsen af den nye Digital Post løsning, men det kan ikke udelukkes at der opstår behov for mindre rettelser inden. Myndigheder og leverandører kan derfor nu allerede begynde at forberede sig til omlægningen til det nye format. 

Spørgsmål og svar om det nye meddelelsesformat

Over tid skal alle myndigheder omlægge samtlige afsendersystemer. Der vil være en overgangsperiode, hvor der konverteres fra DP1 og DP2-format til MeMo frem til 2023. Herefter skal alle afsendersystemer omlægges til at afsende i MeMo.

Der er udarbejdet en positivliste for godkendte filformater i den nye Digital Post-løsning, som også indeholder de formater, der primært bruges i den nuværende løsning. Begrænsningen af tilladte formater er både af sikkerhedsmæssige hensyn, så der ikke kan sendes filer, der kan være farlige for modtageren, men også for at sikre understøttelsen i kommende visningsklienter, så forsendelser bliver vist korrekt til modtageren.

MainDocument  
PDF application/pdf
HTML text/html
TXT text/plain
AdditionalDocument  
PDF application/pdf
HTML text/html
TXT text/plain
DOC application/msword
DOCX application/vnd.openxmkformats-officedocument.wordprocessingml.document
RTF application/rft
BMP image/bmp
GIF image/gif
JPEG image/jpeg
PNG image/png
TIF image/tif
XLS application/vnd.ms-excel
XLSX application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
ODT application/vnd.oasis.opendocument.text
ODS application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
TechnicalDocument  
XML application/xml
XML text/xml
 

Det er muligt at angive en række metadata, herunder CPR-nummer, som skal videreføres, når der svares eller videresendes en Digital Post-besked.

Der vil gælde de samme regler for udstilling af personfølsomme data som i dag. Afsendere skal derfor ikke sende personfølsomme data via sms eller udstille det på andre måder i forbindelse med actions.

Der er udarbejdet beskrivelser af og vejledninger til MeMo formatet, ligesom der vil tages erfaring med fra det nuværende Initiativ 1.5 omkring dataopmærkning af digitale forsendelser.

Attention-oplysningerne kommer til at være en del af det nye meddelelsesformat. Det vil være de samme data, som vil blive en del af det nye format, men rent teknisk implementeres og udstilles de lidt anderledes i MeMo. Dette betyder også, at visningsklienter vil kunne indbygge udstilling af disse i deres brugergrænseflade.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til standardformuleringer, der kan medtages i myndigheders udbud af fx brevdannende systemer og afsender- og modtagersystemer.

Gå til vejledning om kravtekster til udbud