Tidsplan for kommercielle visningsklienter

Herunder ses den overordnede tidsplan for det videre arbejde med at færdiggøre det administrative og juridiske grundlag for kommercielle visningsklienter.

Med input fra den foregående kommenteringsperiode pågår der pt. tværgående kvalitetssikring af kravene i aftalen og der arbejdes på færdiggørelse af det samlede setup for support, revision og tilsyn.

"tidsplan"

Snitfladebeskrivelsen

Den tekniske dokumentation for kommercielle visningsklienter er nu tilgængelig som en del af den samlede løsningsbeskrivelse for Næste generation Digital Post. Dokumentet hedder Technical Integration NgDP og kan tilgås via: digitaliser.dk. Dokumentationen er stadig under udarbejdelse, og vil blive opdateret løbende.

Da dokumentet indeholder alle snitflader mod Næste generation Digital Post, in-deholder det også information til eksempelvis myndigheder, som ikke er direkte relevant for kommercielle visningsklienter. Derfor anbefales det at man som udvikler af en visningsklient starter med at orientere sig i følgende afsnit. De særligt relevante dele er markeret med fed tekst og kan findes i afsnit 3: Contact registry services, system registry services, Mailbox services, event log services:

Tabellen illustrerer en indholdsfortegnelse over afsnit, der anbefales, at man som udvikler af en visningsklient starter med

I nedenstående tabel er der en oversigt over de væsentlige udeståender der fortsat er i dokumentet, og som relaterer sig specifikt til kommercielle visningsklienter:

"Væsentlige udeståender i snitfladebeskrivelsen"