Tidsplan for kommercielle visningsklienter

Herunder ses den overordnede tidsplan for det videre arbejde med at færdiggøre det administrative og juridiske grundlag for kommercielle visningsklienter.

Med input fra den foregående kommenteringsperiode pågår der pt. tværgående kvalitetssikring af kravene i aftalen og der arbejdes på færdiggørelse af det samlede setup for support, revision og tilsyn.

Figuren viser et overblik over faser i godkendelsen af kommercielle visningsklienter frem mod go live på den nye digital post-løsning. Processen begyndte med dialogmøder i september 2020, og viser de efterfølgende faser, frem til det tidspunkt hvor visningsklienterne er klar til at vise digital post

Klik her for at se en større udgave af tidsplanen

Snitfladebeskrivelsen

Den tekniske dokumentation for kommercielle visningsklienter er nu tilgængelig som en del af den samlede løsningsbeskrivelse for Næste generation Digital Post. Dokumentet hedder Technical Integration NgDP og kan hentes via digitaliser.dk. Dokumentationen er stadig under udarbejdelse, og vil blive opdateret løbende.

Hent 'Technical Integration NgDP' på digitalisér.dk

Da dokumentet indeholder alle snitflader mod Næste generation Digital Post, indeholder det også information til eksempelvis myndigheder, som ikke er direkte relevant for kommercielle visningsklienter. Derfor anbefales det at man som udvikler af en visningsklient starter med at orientere sig i følgende afsnit. De særligt relevante dele er markeret med fed tekst og kan findes i afsnit 3: Contact registry services, system registry services, Mailbox services, event log services.

Tabellen illustrerer en indholdsfortegnelse over afsnit, der anbefales, at man som udvikler af en visningsklient starter med

Klik her for at se en større udgave af tabel over faser i godkendelsen af kommercielle visningsklienter

I nedenstående tabel er der en oversigt over de væsentlige udeståender der fortsat er i dokumentet, og som relaterer sig specifikt til kommercielle visningsklienter:

"Væsentlige udeståender i snitfladebeskrivelsen"

Klik her for at se en større udgave af tabel over afsnit, der anbefales, at man som udvikler af en visningsklient starter med