Muligheder for produktionsafprøvning

Her kan du læse mere om muligheder for produktionsafprøvning mod Næste generation Digital Post

Forud for overgangen til Næste generation Digital Post vil det være muligt at verificere, at man har en fungerende integration til produktionsmiljøet i den nye Digital Post-løsning. 

Fra den 15. november til den 22. november kl.14.00 vil det være muligt at gennemføre end-to-end test, hvor:

 • Myndigheder kan sende post og NemSMS til borgere/virksomheder
 • Leverandører kan selvstændigt sende post til myndigheder. Virksomheder kan dog ikke skrive til borgere eller andre virksomheder, så afprøvning af post til borger kræver involvering af en myndighed.
 • Post kan sendes til borgere, virksomheder og myndigheder
 • Post må kun sendes til personer, man eksplicit har aftalt det med.
 • Post kan ikke tilgås i visningsklienter.
 • Anvendelsesscenarier:
  - Test af afsendersystem (modtag positiv forretningskvittering + se hændelse i meddelelseslog)
  - Test af modtagersystem (send en besked til eget
  modtagersystem)
  - Test af NemSMS

Find den præcise tidslinje og yderligere information i præsentationen, som kan hentes nedenfor. 

Klik her for at hente en præsentation, der beskriver muligheder for produktionsafprøvning