Omstillingsperiode

Læs mere om omstillingsperioden for Digital Post fra et teknisk perspektiv

I omstillingsperioden fra 26. november til 29. november sker der præcis det samme med posten, som der gør i en almindelig driftssituation, set fra afsenderens perspektiv. Vi modtager posten, behandler den og kvitterer for den. Vi lægger den dog ikke hele vejen ud i borgerens postkasse (eller til et modtagersystem), da vi har slukket for den komponent, der flytter posten det sidste stykke. Der er dermed ikke tale om, at der er udviklet et særligt kø-system, men blot at vi udnytter en af de muligheder, som vores nye, komponentopdelte system, giver os. I kan finde en illustration af dette, i den præsentation som kan hentes nedenfor.

Derudover gør vi det, at vi sætter en såkaldt valørdato på posten. Dermed står posten som modtaget den 30. november for slutbrugeren, selvom I har sendt den ind i perioden 26-29. november. Såfremt man selv har sat en valørdato til senere end 30. november, så respekterer vi selvfølgelig denne, så posten først afleveres på den angivne dato. Hvis man har sat en valørdato til en dag i omstillingsperioden, så overskriver vi denne med 30. november.

Klik her for at hente en præsentation om omstillingsperioden

Hvorfor sende til os i omstillingsperioden?

Afsendelse i omstillingsperioden giver jer mulighed for at reagere, hvis jeres afsendelse går galt, da I vil opdage dette med det samme - enten ved en negativ kvittering, eller ved at se det i meddelelsesloggen i Administrativ Adgang. Det kan fx være, hvis I har konfigureret noget forkert i jeres egen ende, eller i Administrativ Adgang.

Fra vores perspektiv giver det os også mulighed for at behandle posten over en længere periode, og dermed undgår vi en unødigt stor belastning på systemet den 30. november. Vi skalerer selvfølgelig systemet, så vi er klar til et stort pres, men alt andet lige er det med til at nedbringe risikoen, hvis vi får post ind løbende.

Fra Digitaliseringsstyrelsens side vil vi derfor meget gerne have, at I begynder at sende til os i omstillingsperioden. Det er ikke et krav, og I nogle situationer giver det helt sikkert fin mening at vente til den 30. november, men vi vil rigtig gerne have post fra jer undervejs.

Betyder det, at jeg skal sige til alle mine kolleger, at de skal sende til NgDP i omstillingsperioden?

Nej, det gør det ikke. Hvis man allerede har kommunikeret til medarbejderne i myndigheden, at de skal lade være med at sende Digital Post i omstillingsperioden, så er der ikke krav om, at man siger noget andet til dem nu. Sagsbehandleres enkeltforsendelser betyder ikke så meget i det store billede. Vi vil dog gerne sikre, at der ikke er nogen der fravælger at sende til os, fordi de ikke er trygge ved, om posten når frem.

Vi er mest interesserede i at få forsendelser med stor volumen ind i løsningen i omstillingsperioden, da det er disse der vil belaste systemet mest den 30. november. Så hvis I har mulighed for det, så send de store forsendelser til os i omstillingsperioden.