Referenceimplementeringer og MeMo-lib

På denne side kan du finde vejledninger og henvisninger til vores referenceimplementeringer og MeMo-lib

Referenceimplementeringer

Her kan du finde introduktionsvideoer samt links til vores referenceimplementeringer.

Referencesystemer for afsender- og modtagersystemer i Java ligger i et repository i Bitbucket, og tilgås på dette link:

Åben Bitbucket

Videoguide til referenceimplementering af modtagersystemer i Java

Videoguide til referenceimplementering af afsendersystemer i Java

Her kan du finde referenceimplementeringer af afsender- og modtagersystemer i .Net. Referenceimplementeringerne ligger i et repository på Bitbucket, som du får adgang til her.  

Åben Bitbucket

Videoguide til referenceimplementering af modtagersystemer i .Net:

Videoguide til referenceimplementering af afsendersystemer i .Net:

MeMo-lib

For at understøtte myndigheders og it-leverandørers arbejde er der udviklet et MeMo-lib, som skal gøre det nemmere at anvende det nye MeMo-format.

MeMo-lib er udviklet både i Java og .Net. Du finder introduktionsvideoer og links til de relevante repositories i fold-ud-menuerne nedenfor.

 MeMo-lib til Java ligger i et repository på Bitbucket, som du finder her

Åben Bitbucket

Introduktionsvideo til MeMo-lib i Java

MeMo-lib til .Net ligger i et repository på Bitbucket, som du finder her:

Åben Bitbucket

Introduktionsvideo til MeMo-lib i .Net