Referenceimplementeringer og MeMo-lib

På denne side kan du finde vejledninger og henvisninger til vores referenceimplementeringer og MeMo-lib

Referenceimplementeringer

Her kan du finde introduktionsvideoer samt links til vores referenceimplementeringer.

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet referenceimplementeringer for modtagersystemer i Java (alle protokoller), og for REST i .Net. Resterende protokoller til .Net følger primo november.

Der leveres også referenceimplementeringer af afsendersystemer i løbet af november og december måned, både for Java og .Net.

Referencesystemer for modtagersystemer i Java ligger i et repository i Bitbucket, og tilgås på dette link

Åben Bitbucket

Referencesystemer for afsendersystemer i Java følger i løbet af november 2020.

Videoguide til referenceimplementering af modtagersystemer i Java

Her kan du finde referenceimplementeringer af modtagersystemer i .Net. På nuværende tidspunkt er det alene implementeringen til REST, der er færdig, men de øvrige protokoller følger primo november. Referenceimplementeringerne ligger i et repository på Bitbucket, som du får adgang til her.  

Åben Bitbucket

Der følger også referenceimplementeringer af afsendersystemer i .Net til alle protokoller. De lægges i samme repository, og forventes klar ultimo november - medio december.

Videointroduktion lægges online primo uge 44

MeMo-lib

For at understøtte myndigheders og it-leverandørers arbejde er der udviklet et MeMo-lib, som skal gøre det nemmere at anvende det nye MeMo-format.

MeMo-lib er udviklet både i Java og .Net. Klik på de menupunkterne nedenfor, for at se introduktionsvideoer og finde links til de relevante repositories.

 MeMo-lib til Java ligger i et repository på Bitbucket, som du finder her

Åben Bitbucket

Introduktionsvideo til MeMo-lib i Java

MeMo-lib til .Net ligger i et repository på Bitbucket, som du finder her:

Åben Bitbucket

Introduktionsvideo til MeMo-lib i .Net