Systemlandskab

Her kan du få et indblik i systemlandskabet omkring den nye Digital Post-løsning.

Overordnet systemlandskab

Det overordnede systemlandskab viser det samlede billede af hvordan offentlig digital post sendes og modtages af myndigheder og slutbrugere (borgere og virksomheder). Som det vil blive gennemgået nærmere nedenfor, består systemlandskabet af følgende dele:

 • 1. Digital Post-løsningen
 • 2. Afsendelse af digital post (myndigheder)
 • 3.a Modtagelse af digital post via visningsklient (borgere og virksomheder)
 • 3.b Modtagelse af digital post via afhentning (myndigheder og evt. virksomheder)

Dette billede viser det overordnede systemlandskab. De enkelte dele er listet over billedet og nedenfor gennemgås figuren del for del.

Klik her for at se det overordnede systemlandskab i en større version

1. Digital Post-løsningen

Digital Post-løsningen (back-end) består af følgende komponenter:

 • Distribution af meddelelser
 • Opbevaring af meddelelser for borgere og virksomheder
 • Administrativ Adgang (User Interface)
 • Hændelseslog
 • Kontaktregister for borgere og virksomheder
 • Systemregister for tilsluttede virksomheder og myndigheder.

Læs mere om de enkelte komponenter

Læs mere om snitfladerne til komponenterne på Digitalisér.dk

Dette billede er en visualisering af de førnævnte komponenter, som Digital Post-løsningen består af. Komponenterne er listet over billedet og mere information om de enkelte komponenter findes ved at benytte linket Læs mere om de enkelte komponenter.

Klik her for at se figur 1 om Digital Post-løsningen i en større version

2. Afsendelse af digital post

Afsendelse af digital post sker via afsendersystemer. Eksempler på typer af systemer:

 • Stand-alone afsendersystem
 • Kombineret brevdannende- og afsendersystem
 • Kombineret afsender- og modtagersystem
 • Plug-in til brevdannende system (fx som ”printerdriver”), som sælges til mange myndigheder
 • Fælles systemer fra fx KOMBIT, hvor brugerne kan sende digital post

Dette billede viser, hvordan sammenhængen mellem Digital Post-løsningen og afsendelsessystemerne er. De enkelte dele i billedet er listet ovenfor.

Klik her for at se figur 2 om afsendelse af digital post i en større version

3.a Modtagelse af digital post via visningsklient

Borgere og de fleste virksomheder læser Digital Post via visningsklienter

Visningsklienter præsenterer (viser) kun posten for brugeren. Posten opbevares stadig i NgDP-løsningen.

Offentlige visningsklienter: Borger.dk og Virk bygger hver en visningsklient til henholdsvis borgere og virksomheder, så der altid er et sted, hvor man kan få vist sin post fra det offentlige.

Det er også muligt at blive kommerciel visningsklient.

Det betyder, at private firmaer kan udvikle visningsklienter mhp. at vise posten fra det offentlige til brugere i firmaets egen løsning.

De kommercielle visningsklienter skal indgå en tilslutningsaftale med Digitaliseringsstyrelsen, som indebærer en række krav til funktionalitet og sikkerhed.

Samtidig skal de have samtykke fra deres brugere til at vise den post, brugerne har opbevaret i NgDP-løsningen.

Dette billede viser, hvordan visningsklienterne er koblet til Digital-post-løsningen. Detaljer herfor er uddybet i teksten over billedet.

Klik her for at se figur 3.a om modtagelse af digital post via visningsklient i en større version

3.b Modtagelse af digital post via afhentning

Som myndighed skal du hente digital post, og virksomheder kan hente digital post.

Modtagersystemer anvendes til at hente digital post ned i en organisations egne systemer. I den forbindelse kan modtagersystemet eksempelvis:

 • Sortere posten på baggrund af metadata, så den lander det rigtige sted i organisationen
 • Kobles sammen med journaliseringssystemer, så digital post automatisk journaliseres på rette sag
 • Skærme fagsystemer og journaliseringssystemer fra ændringer i Digital Post
 • Fungere som et overordnet ”posthus”, der videredistribuerer til bagvedliggende modtagersystemer

Dette billede viser sammenhængen mellem Digital-post-løsningen og modtagersystemerne. Sammenhængen er beskrevet kort over billedet.

Klik her for at se figur 3.b om modtagelse af digital post via afhentning i en større version