Hvad består den nye løsning af?

Den nye Digital Post-løsning er bygget op omkring en række centrale komponenter og en ny it-arkitektur, der er baseret på fællesoffentlige principper om at sikre sammenhæng, effektivitet og genbrug.

Løsningen er skitseret nedenfor, og den består først og fremmest af borgeres og virksomheders postkasser, hvor de kan logge sig ind og læse deres meddelelser, enten via borger.dk eller Virk. De centrale komponenter i løsningen uddybes under billedet. 

Læs forklaringen til billedet under Komponenter i Næste generation Digital Post

Klik her for en større version af billedet

Komponenter i Næste generation Digital Post

  • Opbevaring: De enkelte meddelelser, som borgere eller virksomheder modtager, er gemt i komponenten Opbevaring. Meddelelserne bliver udstillet for borgere på borger.dk og for virksomheder på Virk.
  • Skriv til det offentlige: Fra deres postkasse kan borgeren eller virksomheder skrive til offentlige myndigheder. Det gør man via komponenten 'Skriv til Det Offentlige'.
  • Distribution: Når man som myndighed vil sende meddelelser til en borger eller en virksomhed, så sker det ved, at myndigheden sender sine data til Digital Post-løsningens komponent Distribution. Det vil ske via snitflader, der er forkortet: REST m. https, SMTP med S/MIME og SFTP. Ønsker en virksomhed at modtage deres offentlige digitale post i deres egne systemer, kan Distributionskomponenten levere meddelelsen direkte dertil.
  • Kontaktregister: Løsningen har et Kontaktregister, der indeholder oplysninger om tilmeldte/fritagede borgere og virksomheder samt deres kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne anvendes til at advisere om, at man har modtaget nye meddelelser. Adviseringen kan ske via SMS eller e-mail. Borgere og virksomheder kan selv tilføje og ændre deres egne kontaktoplysninger.
  • Administrativ Adgang: For at myndigheder kan sende via løsningen, skal deres afsender- og modtagersystemer være tilsluttet Digital Post-løsningen. Det foregår via Administrativ Adgang, som er en portal, hvor myndigheder og virksomheder kan tilslutte og administrere deres anvendelse af løsningen.
  • Myndighedsregister: En myndigheds ID registreres i løsningens Myndighedsregister, der har til formål at registrere, hvilke myndigheder der må sende og kan modtage meddelelser via Digital Post.
  • Hændelseslog: Løsningen indeholder desuden en Hændelseslog. Denne funktionalitet registrerer og udstiller fx information om, hvornår en forsendelse er foretaget, og hvem der er afsender og modtager.
  • Løsningen har integration til Datafordeleren, anvender MitID til autentifikation samt NemLog-in til autorisation og anvender den Fællesoffentlige Brugerrettigheds-styringskomponent FBRS til håndtering af roller og rettigheder.