Informations- og netværksmøder

For at sikre at myndigheder og leverandører kender til den nye løsning og de opgaver, der følger med lokalt, afvikler Digitaliseringsstyrelsen løbende informations- og netværksmøder. Følg også med via nyhedsbrevet.

Myndigheder, der anvender løsningen i dag, skal i god tid kende til omstillingen, og hvad den betyder for deres hverdag. Digitaliseringsstyrelsen afvikler derfor møder rundt om i landet. Målet for møderne er at informere om den nye løsning, og hvad den betyder for myndigheder, der anvender løsningen.

I 2018 blev der afviklet 10 møder rundt om i landet. Møderne bliver gentaget i 2020, når der er yderligere nyt omkring omstillingen.

Digital Post netværksmøder for myndigheder

Myndigheder kan også deltage i Digital Post-netværket, der består af mere end 120 offentlige medarbejdere, der arbejder med Digital Post.

Du tilmelder dig ved at skrive til .