Netværksgrupper for offentlige afsendere af Næste generation Digital Post

Netværksgruppen er til dig, der ønsker aktivt at deltage i en netværksgruppe og erfaringsudveksle med andre offentlige afsendere, som også er i gang med omstillingsopgaverne ved implementeringen af Næste generation Digital Post (NgDP).

Ved afholdelse af webinarer og spørgetimer har flere deltagere gjort os opmærksomme på, at I er interesseret i at erfaringsudveksle og sparre med andre offentlige afsendere, som også er i gang med implementeringsopgaverne for NgDP. Det synes vi i Digitaliseringsstyrelsen er en god ide, og vi vil gerne støtte op om, at I finder sammen I netværksgrupper og får en god start.

Hvilke forventninger er der til dig, som deltager i en netværksgruppe

Når du deltager i en netværksgruppe forventes det, at du aktivt deltager til møderne. Dette betyder, at du byder ind med dine erfaringer og fortæller, hvordan I griber opgaverne an hjemme i din organisation. Du skal også være medansvarlig for, at jeres netværksmøder bliver afholdt, og at I fx har fastsat et tema ved hvert møde.

Hvis du oplever, at du modtager nok inspiration ved at lytte med og få besvaret eventuelle spørgsmål ved webinarer og spørgetimer, er det også helt ok, og så er deltagelse i en netværksgruppe om NgDP måske ikke noget for dig.

Hvilken rolle har Digitaliseringsstyrelsen

Vi vil gerne støtte op om initiativet og sørge for, at I bliver tildelt en netværksgruppe. Vi udarbejder også inspirationsmateriale til møderne, der tager udgangspunkt i opgavepakkernes temaer. Vi vil gerne deltage som tovholder ved jeres første møde, hvor vores formål er, dels at præsentere materialet, og dels at sikre, at I har allokeret tovholder og måske endda temaer for jeres kommende møder. Herefter er det op til jer selv i gruppen, at spille bolden videre.

Hvem kan jeg komme i netværksgruppe med og hvornår afholdes første møde

Gruppesammensætning og antal af deltagere i hver gruppe vil afhænge af antallet af tilmeldte myndigheder. Vi håber på, at kunne sammensætte flere netværksgrupper af ca. 10 myndigheder. Vi sammensætter grupperne løbende, efterhånden som vi modtager jeres tilmeldinger.

Hvis du allerede er i en netværksgruppe, og I er interesseret i at modtage materialet til brug ved jeres netværksmøder, kan I tilmelde jer som beskrevet i boksen nedenfor. Husk også at oplyse os om:

a) at du er en del af en netværksgruppe

b) hvem gruppen består af

c) om Digitaliseringsstyrelsen skal deltage ved et kommende møde

Giv os også gerne besked om, hvis I er interesserede i at udvide jeres netværksgruppe med andre offentlige afsendere.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til med emnefeltet ”Netværksgruppe”.

I mailen oplyser du:

  1. Navn
  2. E-mail 
  3. Organisationen du kommer fra

Ved tilmeldingen giver du samtykke til, at disse oplysninger må være tilgængelige for de resterende deltagere i netværksgrupperne.