Kontakt for myndigheder og it-leverandører

Som myndighed eller it-leverandør har du flere måder at kontakte Næste generation Digital Post-projektet på.

Kontakt for myndigheder

Som myndighed har du adgang til Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO). I DIO kan myndighederne skrive direkte til implementeringsteamet i Digitaliseringsstyrelsen. Når man kontakter os via DIO, er det koblet til den konkrete opgave, jeres spørgsmål relaterer sig til. På den måde kan vi hurtigt forstå den kontekst, I sidder i. DIO gøres tilgængeligt i april 2020, men I kan allerede nu indmelde en kontaktperson.

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik

Indmeld en kontaktperson

Man kan desuden altid kontakte Digitaliseringsstyrelsen via e-mail på .

Kontakt for it-leverandører

Som leverandør har du mulighed for at skrive til os på

Du har dog også mulighed for at anvende leverandørforum om Digital Post på digitalisér.dk. Det er leverandørers eget forum, men Digitaliseringsstyrelsen sørger for at holde øje med siden og svarer på generelle henvendelser, så flere kan få gavn af svaret.

Gå til leverandørforummet om Digital Post på Digitalisér.dk