Forskellige fora

Digitaliseringsstyrelsen har oprettet forskellige fora rettet mod forskellige målgrupper.

Digitalisér.dk

På digitalisér.dk har vi digitale fora, hvor I kan diskutere opgaver relateret til det nye Digital Post. I øjeblikket har vi tre forskellige fora:

Gå til MeMo-forum om det nye meddelelsesformat på Digitalisér.dk 

Gå til vores generelle myndighedsforum på Digitalisér.dk 

Gå til vores generelle leverandørforum på Digitalisér.dk 

Netværk

Der findes i dag et generelt myndighedsnetværk for Digital Post. Her drøftes den eksisterende løsning, men temaer fra omstillingen til det nye Digital Post inddrages jævnligt.

Læs mere om Myndighedsnetværket

I løbet af efteråret 2020 vil Digitaliseringsstyrelsen facilitere en række netværk i forbindelse med omstillingen til det nye Digital Post, hvor myndigheder, der minder om hinanden, vil få mulighed for at drøfte omstillingen i fællesskab. Vi informerer bredt om disse netværk, når de etableres.