Materialer og vejledninger

På denne side kan du finde materialer og vejledninger eller henvisninger til, hvor de findes.

Materialerne på denne side er relevant for myndigheder, der har et omstillingsprojekt, eller it-afdelinger og leverandører med behov for teknisk information.

Siden opdateres løbende med nye materialer. Hvis du er myndighed, vil du også kunne finde materialerne i DIO, der fungerer som jeres opgavestyringsværktøj i forbindelse med omstillingen til den nye Digital Post-løsning.

Læs mere om DIO

Webinarer

Herunder finder du en oversigt over afholdte webinarer og spørgetimer om det nye Digital Post, og hvordan du kan melde dig til det næste.

Vi afholder løbende webinarer og spørgetimer i projektet. Afholdte webinarer og spørgetimer kan genses via nedenstående link. 

Se oversigt over tidligere webinarer og spørgetimer

Vi afholder spørgetimer hver anden mandag, hvor vi deler svar på tidligere henvendelser, der kan komme flere til gavn, og hvor du kan stille spørgsmål til projektet.

Meld dig til kommende spørgetimer

Generelt materiale

Disse materialer retter sig primært mod de personer, der driver omstillingsprojekter i myndighederne. Indholdets formål er at forklare konkrete elementer og opgaver, men indeholder ikke teknisk dokumentation.

Her finder du en powerpointpræsentation til internt brug i din myndighed.

Præsentation giver en introduktion til Næste generation Digital Post, hvad den nye løsning indeholder, og hvilken implementeringsopgave, I som myndighed, står over for i forbindelse med overgangen til den nye løsning.

Præsentationen er tænkt som en bruttooversigt over indholdet af den kommende Digital Post-løsning og den overordnede omstillingsopgave for myndighederne i den forbindelse, som den enkelte organisation kan tage udgangspunkt i og tilpasse efter behov.

Hent kommunikationspakken om det nye Digital Post

Få vejledning til, hvordan du som myndighed kan håndtere krav til kravspecifikationer, når I udbyder it-systemer, som skal integrere op imod Digital Post.

Vejledningen er særligt møntet på myndigheder, der skal sende brevdannende systemer, afsendersystemer eller modtagersystemer i udbud frem til og efter idriftsættelsen af den nye Digital Post-løsning.

Få hjælp til:

  • Baggrunden for det nye Digital Post
  • Forslag til kravformuleringer
  • Forslag til yderligere krav og opmærksomhedspunkter

Gå til vejledning om kravtekster til udbud

Her finder du et beregningsværktøj, du som kommune kan bruge til at estimere jeres omstillingsomkostninger til den nye Digital Post-løsning.

I værktøjet kan du indsætte egne lokale nøgletal for fx antal modtager- og afsendersystemer, timepriser på medarbejdere med mere. På baggrund af de indtastede oplysninger udregner værktøjet omkostningsestimater på to forskellige omstillingsmodeller:

  1. med lav udnyttelse af nye funktioner i den nye løsning
  2. med høj udnyttelse af nye funktioner i den nye løsning

Du kan finde en beskrivelse af omstillingsmodellerne i rapporten 'Omkostningsestimering for kommunernes omstilling til Næste generation Digital Post'

Materialet er tiltænkt som en støtte til dig som kommune ved planlægningen af omstillingen og er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Accenture, KL og fire kommuner. 

Vi anbefaler, at du læser rapporten igennem inden du tager beregningsværktøjet i brug. 

Hent rapporten 'Omkostningsestimering for kommunernes omstilling til Næste generation Digital Post'

Hent beregningsværktøjet

Her kan du hente de opgavepakker, der er udarbejdet for at understøtte myndighederne i deres implementering af det nye Digital Post. Der er også tilknyttet korte introduktionsvideoer til hver enkelt opgavepakke, som du kan bruge til at få et overblik over opgavepakkens indhold, og hvordan du går til det.

Gå til myndighedernes opgavepakker

Tekniske vejledninger

Nedenfor finder du en oversigt over, hvor du tilgår tekniske vejledninger og anden relevant dokumentation.

Du finder materiale vedrørende MeMo-formatet på nedenstående link.

Gå til MeMo-forum på Digitalisér.dk

Du kan finde vores integrationsvejledning på nedenstående link

Læs om integrationsdesign på Digitalisér.dk

På denne side kan du finde vejledninger og henvisninger til vores referenceimplementeringer og MeMo-lib

Referenceimplementeringer og MeMo-lib