Materialer og vejledninger

På denne side kan du finde materialer og vejledninger eller henvisninger til, hvor de findes.

Materialerne på denne side er relevant for myndigheder, der har et omstillingsprojekt, eller it-afdelinger og leverandører med behov for teknisk information.

Siden opdateres løbende med nye materialer. Hvis du er myndighed, vil du også kunne finde materialerne fra maj 2020 i Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO), der fungerer som jeres opgavestyringsværktøj i forbindelse med omstillingen til den nye Digital Post-løsning.

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO)

Generelt materiale

Disse materialer retter sig primært mod de personer, der driver omstillingsprojekter i myndighederne. Indholdets formål er at forklare konkrete elementer og opgaver, men indeholder ikke teknisk dokumentation.

Her finder du en powerpointpræsentation til internt brug i din myndighed.

Præsentation giver en introduktion til Næste generation Digital Post, hvad den nye løsning indeholder, og hvilken implementeringsopgave, I som myndighed, står over for i forbindelse med overgangen til den nye løsning.

Præsentationen er tænkt som en bruttooversigt over indholdet af den kommende Digital Post-løsning og den overordnede omstillingsopgave for myndighederne i den forbindelse, som den enkelte organisation kan tage udgangspunkt i og tilpasse efter behov.

Hent kommunikationspakken om det nye Digital Post her

Få vejledning til, hvordan du som myndighed kan håndtere krav til kravspecifikationer, når I udbyder it-systemer, som skal integrere op imod Digital Post.

Vejledningen er særligt møntet på myndigheder, der skal sende brevdannende systemer, afsendersystemer eller modtagersystemer i udbud frem til og efter idriftsættelsen af den nye Digital Post-løsning.

Få hjælp til:

  • Baggrunden for det nye Digital Post
  • Forslag til kravformuleringer
  • Forslag til yderligere krav og opmærksomhedspunkter

Gå til vejledning om kravtekster til udbud her

Tekniske vejledninger

Nedenfor finder du en oversigt over, hvor du tilgår tekniske vejledninger og anden relevant dokumentation.

Du finder materiale vedrørende MeMo-formatet inkl. eksempler i vores MeMo-forum på Digitalisér.dk

Gå til MeMo-forum på Digitalisér.dk

Du kan se version 0.1 af snitfladerne og referenceimplementeringer i vores webinar om den tekniske løsning længere nede på siden under overskriften 'Webinarer', eller du kan læse om integrationsdesign på digitalisér.dk.

De endelige snitfladebeskrivelser ligger fast et år før den nye løsning går i luften dvs. til august 2020.

Læs om integrationsdesign på digitalisér.dk her

Webinarer

Herunder kan du se eller gense afholdte webinarer om det nye Digital Post.

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 31. marts 2020 og centrerer sig om, hvad omstillingen til den nye løsning indebærer for myndigheder, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringen.

Webinaret er primært målrettet myndigheder. 

Her kan du se vores tekniske webinar om løsningen.

Webinaret blev afholdt den 11. marts 2020 og giver det første indblik i, hvordan den tekniske løsning kommer til at se ud. På webinaret præsenteres blandt andet version 0.1 af snitfladerne og af referenceimplementeringer på afsender- og modtagersystemer. Version 1.0 af snitfladerne vil ligge klar til august 2020.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører og tekniske fagfolk i myndighederne.

Her kan du se vores webinar om at blive visningsklient.

Webinaret blev afholdt den 2. april 2020 og giver blandt andet en introduktion til, hvad det vil sige at være visningsklient, hvilke krav der skal opfyldes, og hvilke services der stilles til rådighed.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører. 

 Læs mere om kommercielle visningsklienter