Uddannelsesmateriale til Digital Post

Her kan du som myndighed finde materiale til understøttelse af uddannelse i Digital Post-løsningen.

Materialer om uddannelse i Digital Post-løsningen

Her kan du hente en præsentation, som introducerer Digital Post efter den 30. november.

Emner for præsentationen:

 • Den nye Digital Post-løsning
 • Platforme
 • Supportstruktur
 • Nye features og muligheder
 • Omstillingsperiode
 • Kommunikationsmateriale

Hent 'Præsentation af Digital Post' via filkassen

Her kan du hente FAQ’er, som svarer på, hvad den nye løsning til Digital Post betyder for borgere og virksomheder.

Du får blandt andet svar på:

 • Årsagen til der kommer en ny løsning til Digital Post
 • Hvilken betydning udskiftningen har for borgere og virksomheder
 • Hvilke platforme borgere og virksomheder kan bruge til at læse Digital Post

Hent FAQ'er til borgere og virksomheder via filkassen

Her kan du se tre videoer, som beskriver hvad Digital Post er for borgere, virksomheder og myndigheder.

Alle videoerne tager udgangspunkt i Digital Post fra den 30. november 2021.

Materialepakken indeholder:

 • Logoer
 • Ikoner
 • Grafiske elementer
 • Tekstforslag til jeres egne kanaler
 • Informationsvideo
 • FAQ'er
 • Vejledende skriveguide
 • Materiale til infoskærme
 • Foldere
 • Plakater
 • Postkort

For at få en introduktion til de enkelte elementer i materialepakken og hvordan du kan bruge dem, anbefaler vi, at du læser brugsvejledningen til materialepakken. Du finder den i mappen '01 Brugsvejledninger'.

Åbn 'Materialepakke til myndigheder' via filkassen

I denne præsentation kan du finde en oversigt over tidsplaner frem mod lanceringen af det nye Digital Post den 30. november. 

Klik her for at hente præsentationen Digital Post Tidsplaner 

Her kan du læse de breve vi sender til borgere og virksomheder om det nye Digital Post. 

Breve om omstillingsperioden - sendes i perioden 26. oktober til 2. november:

Hent informationsbrevet til borgere

Hent informationsbrevet til virksomheder